Koe

Subsidieregeling HDSR weer open

Sinds 2 april is de subsidieregeling van HDSR weer open . Deze regeling is bedoeld om boeren handvatten te bieden om samen met het waterschap te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. Er is €100.000,- beschikbaar voor maatregelen die de bodemdaling in het veenweidegebied remmen. Voor waterkwaliteitsmaatregelen is een bedrag van €210.000,- beschikbaar, inclusief €100.000,- van provincie Utrecht.

De afgelopen jaren bleef de deelname vanuit Utrecht oost wat achter. Daarom reserveert het waterschap dit jaar weer tijdelijk een bedrag van €70.000,- voor aanvragen uit het gebied van het agrarisch collectief Utrecht Oost. Deze reservering vervalt vier maanden na de openstelling. Het geld blijft dan wel beschikbaar voor de rest van het gebied.

kijk op de website van HDSR: https://www.hdsr.nl/info_op_maat/agrariers/nieuws-0/subsidieregeling/