Bart Gussinklo

Uitnodiging open zoombijeenkomsten DAW HDSR-gebied

U bent van harte uitgenodigd voor de digitale informatiebijeenkomst over het Plan van Aanpak “Schoon en voldoende agrarisch water in HDSR-gebied 2022 - 2027”. Het bijgesloten plan is opgesteld door HDSR, het DAW en de besturen van de LTO Noord afdelingen, NFO en de agrarische collectieven.

In het plan van aanpak wordt aangegeven naar welk slootbeeld we op lange termijn samen willen werken en hoe we de komende periode een stap richting dit slootbeeld willen zetten. Hierbij hebben we elkaar nodig. We onderscheiden daarbij de deelgebieden Heuvelrug, Klei en Veenweiden met alle drie een specifieke agrarische wateropgave.

Wij willen u in de gelegenheid stellen zich te laten informeren over en te reageren op het plan. Daarvoor nodigen wij u graag uit voor onderstaande digitale Open Zoombijeenkomsten. Op de bijeenkomsten zal per deelgebied het plan van aanpak worden toegelicht.

 

De digitale sessies vinden plaats op de volgende data en tijden:

 

 

 

 

Indien u (een van deze) bijeenkomsten wilt bijwonen, wilt u zich dan aanmelden via  emailadres jdpee@ltonoord.nl . Dat geeft ons een idee hoe we de bijeenkomsten het beste kunnen insteken.

De bijeenkomsten zijn grotendeels hetzelfde dus als u verhinderd bent bij de bijeenkomst over uw deelgebied, kunt u ook overwegen bij een ander deelgebied aan te sluiten.

 

In de bijlage vindt u het Plan van Aanpak “Schoon en voldoende agrarisch water” en een oplegnotitie die de context van het plan van aanpak schetst.

Wij vragen u beiden documenten te lezen en uw vragen en  opmerkingen vooraf aan de rel bijeenkomst op te sturen. Dit kunt u doen door te reageren naar jdpee@ltonoord.nl tot maximaal 24 uur voor de bijeenkomst. Wij proberen tijdens de bijeenkomst in te gaan op uw vraag/opmerking.

 

De digitale bijeenkomst zal bestaan uit een presentie en een interactief gedeelte via mentimeter. Op een ander apparaat (bijvoorbeeld uw mobiele telefoon)  gaat u naar www.menti.com en vult u de toegangscode in die wij tijdens de bijeenkomst zullen verstrekken. Daarnaast kan de chat-functie in Zoom gebruikt worden tijdens de bijeenkomst.


Bijlagen: