Zon op dak in Beemster - Uitnodiging informatieavond

LTO Noord heeft samen met gemeente Beemster, provincie Noord-Holland, Rabobank, Liander en CONO Kaasmakers een gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld om zonnepanelen op agrarische daken te stimuleren. Op 22 januari wordt er voor agrarische ondernemers in het gebied een informatiebijeenkomst georganiseerd over het project ‘Zon op Dak’ waarbij de haalbaarheid van zonnepanelen op agrarische daken wordt getoetst.

Alle agrariërs uit de gemeente Beemster zijn welkom op de informatieavond. Tijdens deze avond wordt een toelichting gegeven op nut en noodzaak van duurzame energieopwekking via zonnepanelen, de voordelen van het doen van een energiescan voor agrarische bedrijven en de mogelijkheden voor agrarisch ondernemers om onafhankelijk advies te ontvangen.  

Extra inkomen

Met zonnepanelen kunnen boeren voorzien in de energiebehoefte van het eigen bedrijf of een extra maandinkomen. Dankzij de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) is nu een uitstekend moment voor agrarisch ondernemers om de mogelijkheden naar zonnepanelen op hun bedrijfsdak te onderzoeken. Investeren in zonnepanelen draagt bij aan de energietransitie zonder dat daarvoor kostbare landbouwgrond wordt opgeofferd voor zonneparken.

Energiescan

In het project wordt een bedrijfsspecifieke en onafhankelijke energiescan aangeboden. Deze scan maakt het voor agrarisch ondernemers inzichtelijk of het plaatsen van zonnepanelen een verstandige bedrijfsinvestering is, geeft inzicht in terugverdientijd en vormen van financiering, waaronder de salderingsregeling en SDE+-subsidie. Op basis van de scans kan de netbeheerder de geplande netverzwaring gerichter aanpakken.

Grijp kans op netverzwaring

Door de investeringsplannen in zonne-energie van alle agrariërs in de gemeente Beemster in beeld te brengen weet Liander of de aansluitcapaciteit voldoende is en waar het netwerk in Beemster om aanpassing vraagt. 

Aanmelden voor informatiebijeenkomst
De informatiebijeenkomst vindt plaats op 22 januari 2020. 

Woensdag 22 januari 2020 (bij voldoende belangstelling) 
Locatie: De Kerckhaen, Jisperweg 57, WestbeemsterInloop vanaf 19.30 uur

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan via onderstaand formulier: 

Ik meld mij aan voor de informatiebijeenkomst op 22 januari 2020


*
*
*
*
*
*
*