Korte lijntjes op ledenavond Lemsterland

Wil Meulenbroeks (derde van links), de nieuwe voorzitter van LTO-vakgroep Melkveehouderij, was maandagavond te gast bij de ledenavond van LTO Noord afdeling Lemsterland in Follega. Behalve zich voorstellen, wilde hij de inbreng van de leden horen.

‘Er speelt hier veel. Op zulke avonden heb je korte lijntjes’, zegt afdelingsvoorzitter Trinus Dijkstra. De boeren in Lemsterland zitten in een veenweidegebied, waar het waterschap het waterpeil wil verhogen tegen bodemdaling. ‘Volgens Meulenbroeks zijn er parallellen te trekken met andere veenweidegebieden, waar dit ook speelt. Hij stelt dat we hier mogelijk een landelijk antwoord op moeten zien te krijgen’, aldus Dijkstra. Verder werden zaken als ‘hoe gaat het met de sleepvoetbemester op veen’ en de ‘kansen op verlenging van de derogatie’ besproken.

Ledenvisie
Meulenbroeks ging op hoofdlijnen in op de ledenvisie voor de melkveehouderij ‘Samen naar een nieuwe wij’. Daar gaat hij woensdag 6 december op de Friese ledenbijeenkomst van LTO-vakgroep Melkveehouderij dieper op in. Deze bijeenkomst is van 11 tot 15 uur in Zalencentrum ‘t Haske in Joure.

Bron: Nieuwe Oogst