Zon op Dak in Zuidplas en Waddinxveen

LTO Noord heeft samen met gemeente Zuidplas, gemeente Waddinxveen, Rabobank en de netbeheerder een gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld om zonnepanelen op agrarische daken te stimuleren. In het najaar van 2020 organiseren we voor agrarische ondernemers in het gebied een informatiebijeenkomst over het project ‘Zon op Dak’ waarbij de haalbaarheid van zonnepanelen op agrarische daken wordt getoetst.

Alle agrariërs uit de gemeente Zuidplas en gemeente Waddinxveen zijn welkom op de informatieavond. Aanmelden kan via het formulier onderaan deze pagina. Tijdens deze avond wordt een toelichting gegeven op nut en noodzaak van duurzame energieopwekking via zonnepanelen, de voordelen van het doen van een energiescan voor agrarische bedrijven en de mogelijkheden voor agrarisch ondernemers om onafhankelijk advies te ontvangen.  

Extra inkomen

Met zonnepanelen kunnen boeren voorzien in de energiebehoefte van het eigen bedrijf of een extra maandinkomen. Dankzij de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) is nu een uitstekend moment voor agrarisch ondernemers om de mogelijkheden naar zonnepanelen op hun bedrijfsdak te onderzoeken. Investeren in zonnepanelen draagt bij aan de energietransitie zonder dat daarvoor kostbare landbouwgrond wordt opgeofferd voor zonneparken.
In Zuid-Holland is voorts nog de beschikking over extra subsidie, onder de naam Zonnig Zuid-Holland, waarmee u bijvoorbeeld uw dak geschikt kunt maken voor de zonnepanelen.

Energiescan
In het project wordt een bedrijfsspecifieke en onafhankelijke energiescan aangeboden. Deze scan maakt het voor agrarisch ondernemers inzichtelijk of het plaatsen van zonnepanelen een verstandige bedrijfsinvestering is, geeft inzicht in terugverdientijd en vormen van financiering, waaronder de salderingsregeling en SDE+-subsidie. Op basis van de scans kan de netbeheerder de geplande netverzwaring gerichter aanpakken.

Grijp kans op netverzwaring
Door de investeringsplannen in zonne-energie van alle agrariërs in de gemeente Zuidplas en gemeente Waddinxveen in beeld te brengen weet de netbeheerder of de aansluitcapaciteit voldoende is en waar het netwerk om aanpassing vraagt. 

Aanmelden voor informatiebijeenkomst
In verband met de nog onzekere situatie met betrekking tot het coronavirus, ontvangen wij graag uw aanmelding voor de informatiebijeenkomst. Zodra wij de avond hebben gepland,  ontvangt u de datum, locatie en het verdere programma.

Door u alvast aan te melden, kunnen wij u gericht op de hoogte houden.

 
Ik meld mij alvast aan voor de informatiebijeenkomst in het najaar:


*
*
*
*
*
*
*