Energieneutraal ondernemen met Zon op Dak van LTO Noord

Energieneutraal én rendabel agrarisch ondernemen heeft de belangstelling van veel boeren. Er zijn vele aanbieders van duurzame energie en daardoor zie je soms door de bomen het bos niet. LTO Noord ontzorgt de ondernemer bij de keuze voor de inzet van duurzame zonne-energie. Het project Zon op Dak biedt agrarische ondernemers kansen die rendabel zijn. Aan het project kunnen álle agrarische ondernemers meedoen in de gemeenten Waddinxveen & Zuidplas.

De ervaring leert dat ondernemers vragen hebben als:  Wat leveren zonnepanelen mij uiteindelijk op? Is mijn dakconstructie sterk genoeg? Kan ik de investering wel dragen? Goed onafhankelijk advies is belangrijk in de beginfase en dat doet LTO Noord met Zon op Dak. Daarom is het nu een goede tijd om aan de slag te gaan met zonne-energie!

Persoonlijke Energiescan
Het project bestaat uit het maken van een energiescan, een berekening aangaande de benodigde investering, de mogelijkheid wat betreft aansluiting op het elektriciteitsnet en de terugverdientijd van de installatie. Hierdoor wordt duidelijk of het financieel en technisch haalbaar is om zonnepanelen op het dak te plaatsen.

Voor een energiescan is de eigen bijdrage € 300,- ex. BTW. De meerkosten van de persoonlijke energiescan nemen LTO Noord, de gemeente en/of de provincie Zuid-Holland voor haar rekening. De lokale netbeheerder is betrokken om de kansen en uitdagingen in beeld te brengen en waar mogelijk op te lossen.

"
Zo maakt Zon op Dak goed inzichtelijk dat zonne-energie geld oplevert voor de ondernemer”, aldus Wouter Veefkind, projectleider. “En wie je het ook vraagt: iedereen is het er over eens dat je daken, zoals van agrarische bedrijven, beter kunt benutten dan ongebruikt houden. Daarmee draag je ook bij aan een maatschappelijk doel.”

Met de zonnepanelen kunnen boeren voorzien in de energiebehoefte van het eigen bedrijf. Wie capaciteit over heeft, kan het verhuren aan energiebedrijven of coöperaties. Dat kan een extra maandinkomen opleveren afhankelijk van de grootte van het dak. 

Meer informatie?
Neem dan contact op met Wouter Veefkind (wveefkind@projectenltonoord.nl) en Gert-Jan van Essen (gjvessen@projectenltonoord.nl) of bel naar 088 888 6677.

Aanmelden voor de energiescan?
Vul dan uw gegevens in op: www.ltozonopdak.nl