Waterpeil

Nieuwe waterwinning Wierden

Als gevolg van de verlegging van de N35 tussen Nijverdal en Wierden moet een deel van het waterwingebied van Vitens in Wierden worden verplaatst. Inmiddels is de nieuwe locatie Dennenkamp in gebruik genomen.

De totaalcapaciteit van de waterwinning Wierdense Veld (3 miljoen kuub per jaar) neemt door de verplaatsing niet toe. Op de locatie Dennenkamp aan de Nottermorsweg wordt vanaf dit jaar maximaal 800.000 kuub drinkwater per jaar opgepompt.

De verplaatsing heeft wel gevolgen voor de omliggende boerenbedrijven. De verdrogingsschade wordt momenteel berekend door een onderzoeksbureau van de provincie. Met de boeren rond Dennenkamp is door LTO Noord een werkgroep opgezet die het resultaat van het onderzoek beoordeeld. Ze kunnen hun eigen ervaring dan naast de onderzoeksgegevens leggen.

‘Sommige boeren in de omgeving zullen minder droogteschade ondervinden dan in het verleden, andere meer’, stelt werkgroepbegeleider Harrie Vreman van Projecten LTO Noord. Doordat alle percelen zijn gekarteerd en er rond de nieuwe winningslocatie meters zijn geplaatst, verwacht Vreman een duidelijk schadebeeld. ‘Uitgangspunt voor de gesprekken met Vitens is dat alle schade wordt gecompenseerd. LTO redeneert dat het beter is een goed aanvoerplan op te stellen.’


Bron: Nieuwe Oogst