Noord oost Twente

Hart onder de riem voor boeren

LTO Noord afdeling Noord-Oost Twente werkte vorig weekend mee aan kerkdiensten in de negen katholieke kerken in de gemeente Tubbergen. Thema van de vieringen: hart voor boeren. ‘Dit thema hebben we vorig jaar al bedacht, maar is nu heel actueel’, zegt Brigitte Olthof van het gemeentelijke diaconaal beraad dat de vieringen organiseerde.

Het diaconaal beraad besteedt ieder jaar in een weekend in november aandacht aan een specifiek thema. Het diaconaal beraad vroeg deze zomer aan LTO Noord-Oost Twente of ze mee wilden werken aan de vieringen. Oud-afdelingsvoorzitter Nicole Scholten Linde en bestuurslid Maarten-Jan Hemmer sloten aan bij de nodige overleggen ter voorbereiding van de vieringen.
Er kwam een themaboekje voor de vieringen en met LTO Noord werd bedacht om na de viering koffie en producten uit de sector aan te bieden. ‘Ik heb vanmorgen met twee boerinnen krentenwegges gesmeerd’, zegt Olthof. ‘Die hulp had Nicole geregeld. Bij alle vieringen waren er LTO’ers die meehielpen. We doen het echt samen. Alleen red je het niet op de boerderij. En ook niet in de kerk.’
In de viering was op meerdere momenten aandacht voor de sector. ‘Hart voor de boeren sluit naadloos aan op de actualiteit’, zei pastoor Pikkemaat zondag in zijn preek. ‘De land- en tuinbouw is voor onze streek een belangrijke sector. Die wordt in een hoek gedrukt waar klappen vallen.’

Luisterend oor
Rentmeesterschap is niet gemakkelijk, stelde de pastoor. ‘Toch blijft de boer zich met hart en ziel inzetten voor zijn dieren en producten. Wij willen een luisterend oor bieden en een bemoedigend woord. De sector verdient erkenning.’
Jongeren vertelden over het interview dat ze hadden gehouden met melkveehouder Maarten-Jan Hemmer. Voorin de kerk hing een spandoek, gemaakt door de basisschool. Daarop stonden tekeningen van de boerderij en de tekst ‘trots op de boer’. Voor de verdere versiering van de kerk tekende LTO Noord.

Verwevenheid

Oud-bestuurslid André Oude Vrielink van LTO Noord deelt na de viering koffie, krentenwegge, kwark, drinkyoghurt, kaas en hapjes van vleeswaren uit aan de kerkgangers. ‘In ons gebied zit de verwevenheid van boeren met hun bedrijf diep, de binding met de streek is groot’, zegt Oude Vrielink.
Zaterdag kregen tientallen basisschoolleerlingen rondleidingen op boerenbedrijven in de gemeente. Scholten Linde ontving een groep kinderen in gezelschap van de pastoor. Ze geeft aan dat het de deelnemende boeren die rondleidingen gaven niet eens te doen was om het vragen van aandacht vanwege de stikstofproblemen.
‘De boer is de basis, aan het begin staat de boer. Dat besef wilden we overbrengen, het boerenleven delen met de mensen. Omdat we elkaar nodig hebben’, besluit de oud-afdelingsvoorzitter van LTO Noord.

 

Bron: Nieuwe Oogst