Zienswijze: Plan De Bokkerij moet ruimer

Het plaatsen van een mestzak of andere vormen van mestopslag moet ook buiten het bouwvlak mogelijk zijn. Dat staat in een zienswijze van de afdeling Noord-Oost Veluwe van LTO Noord.

De zienswijze gaat over het ontwerp-bestemmingsplan De Bokkerij van gemeente Epe.
In het plan is geen mogelijkheid opgenomen om bestaande agrarische bouwvlakken te vergroten. De afdeling wil graag dat via een wijzigingsbevoegdheid een dergelijke mogelijkheid wordt opgenomen.

'Strijdig gebruik'
Moeite heeft de afdeling ook met de interpretatie van ‘strijdig gebruik’. Wanneer een ondernemer een Natuurbeschermingswet-vergunning heeft of een melding in het kader van de PAS, zou er geen sprake moeten zijn van strijdig gebruik. Uitbreiding van het aantal stuks vee moet mogelijk blijven.
Verder willen de agrariërs rond De Bokkerij bomen, struiken en heesters kunnen telen in de gebieden die in het ontwerp-bestemmingsplan daarvoor zijn uitgesloten. Via een omgevingsvergunning kan dat geregeld worden.

Bron: Nieuwe Oogst