BAN

BAN

Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN)  is een vereniging voor ondernemers die wordt bestuurd door ondernemers. Bedrijven Actief Noordoostpolder is continu in gesprek met gemeente, provincie en andere instanties. De BAN houdt de voor ondernemers relevante ontwikkelingen in het oog en maken gebruik van inspraak- en inspreekprocedures. Ze participeren in besturen van organisaties die het belang van ondernemers vertegenwoordigen (zoals VNO-NCW MKB en KvK).

Er vindt frequent overleg plaats tussen de BAN en LTO Noord afdeling Noordoostpolder over lopende zaken. Een voorbeeld van een gezamenlijke actiepunt is de realisatie van glasvezel. Onmisbaar voor ondernemers in het buitengebied.

Meer weten over de BAN, kijk op de website Bedrijven Actief Noordoostpolder