Blijvend Boeren in de NOP

LTO NOP organiseerde het congres: Blijven(d) boeren in de NOP LTO Noordoostpolder op vrijdag 19 januari. Tijdens deze dag keek het bestuur van LTO samen met de ondernemers vooruit, wat zijn kansen voor agrarisch ondernemers in de Noordoostpolder. Natuurlijk wordt er ook even achteromgekeken, het gebied is 75 jaar droog, wat heeft dat de sector gebracht. Agrarisch ondernemers uit de polder warenn van harte welkom in theater ’t Voorhuys.

Jan Rotmans was een van de sprekers, hij is hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid. Dagelijks werkt hij aan een gezonde, eerlijke én duurzame samenleving. Hij nam de aanwezigen mee in zijn visie op de samenleving: We leven niet in een tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperk. Rotmans ging in op de nieuwe economie en daarbij behoorden samenwerkingsmodellen, ondernemingschap en een coalition of the willing.

Het programma startte met een verhaal dichter bij huis, Auke Hoefnagel en Hendrik Romkes vertelde over de transitie in de Urker vissector en het nut en noodzaak van Masterplan Duurzame Visserij. Vervolgens omschreef Pieter de Wolf van WUR praktijkonderzoek vier uitdagingen: pionieren naar de toekomst. Resultaten uit recente onderzoeken zijn onderdeel van zijn verhaal.

Colinde en Guust de Nijs zijn dagelijks in hun restaurant Lemirage bezig met de consument. Ze vertelden over hoe de klant veranderd is en hoe polderproducten gewaardeerd worden. Natuurlijk lieten ze de zaal de polder ook proeven. Het congres werd afgesloten met een interactief debat met Annemiek Vlaming, Peter Pals, Wiemer Haagsma, Cor van Veldhuijsen, Colinde de Nijs en Marien Verhage. Het dagvoorzitterschap was in handen van Jetze Kempenaar.

Lees hieronder het verslag van de dag...

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Dat was de boodschap van het congres Blijven(d) Boeren in de NOP vrijdag 19 januari georganiseerd door LTO Noord afdeling Noordoostpolder. De sprekers hadden een eenduidige boodschap, blijf niet stil zitten maar beweeg mee.

Agrariërs van de zee

Twee bestuursleden van stichting Masterplan Duurzame Visserij uit Urk weten wat meebewegen betekent. Zij trapte de dag af met een inspirerend ondernemersverhaal. Nog niet zo lang geleden stond de visserij er slecht voor, de knop moest om, de urgentie van innovatie was hoog: “We hebben een schip ontwikkeld waarbij we anders durfden te denken. Het schip is gemaakt van composiet, dankzij de vorm, het schip is aan de voorkant net een jacht, is er 30% minder weerstand. Een boiler is niet meer nodig, de gebruikte energie wordt omgezet in warmte. Het bandstofgebruik is met 60% gedaald.” Als ‘agrariërs van de zee’ geven de Urker vissers de leden in de zaal mee: “De politiek is grillig en innovatie kost tijd, zorg daarom dat je grip houdt en beweegt.”

Van alles wat je vandaag de dag niet zou oprichten, kun je afscheid nemen

Dat er uitdagingen genoeg zijn voor de landbouw maakte Pieter de Wolf van WUR duidelijk. Na een stemming in de zaal bleek dat de volhoudbaarheid van bedrijven als de meest uitdagende wordt gezien. Na de lunch was het podium voor Jan Rotmans. Hij begon met zijn gevleugelde uitspraak: we leven niet in een tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperk. De samenleving verkeerd in een kantelperiode, de oude machtsstructuren zijn niet langer houdbaar: “Van alles wat je vandaag de dag niet zou oprichten, kun je afscheid nemen.” Het is het tijdperk van de disruptie, waarbij oude systemen worden vervangen, politiek partijen veranderen in bewegingen een belangenorganisaties zichzelf opnieuw moeten uitvinden, “dat geldt ook voor LTO” aldus Rotmans. Landbouw is een van de meest innovatieve sectoren maar niet een van de duurzaamste. Economie en samenleving veranderen sneller dan de landbouw doet. “LTO moet zorgen voor kruisbestuiving, aanvallend denken en vernieuwers faciliteren. Om Noordoostpolder toekomstbestendig te maken zijn radicale vernieuwers nodig, pioniers met léf.” Rotmans ziet voor Noordoostpolder een prachtige toekomst als meest gezonde regio van de wereld o.a. dankzij teelt van medicinale gewassen.

Nadat Lemirage de Polder liet ‘proeven’ was het tijd voor het debat. Vier stellingen, zeven panelleden. De laatste stelling kon op een 50/50 van de zaal rekenen: Schaalvergroting en intensivering is een doodlopende weg. Voldoende om over na te praten…