Huishoudelijk regelement

LTO Noord heeft een huishoudelijk reglement. Ten behoeve van de afdeling Noordoostpolder is artikel 17.2 toegevoegd: de positie en de taken van de onderafdelingen.

Art. 17.2

De LTO Noord afdeling NOP kent elf onderafdelingen. De onderafdelingen hebben een dorpscommissie. De dorpscommissie heeft een signaleringsfunctie en een sociale functie. Zij kan per jaar op dorpsniveau activiteiten organiseren om de sociale contacten met de leden te onderhouden. De dorpscommissie beheert de bankrekening van de onderafdeling. Zij legt jaarlijks binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar financiële verantwoording af aan de penningmeester van de LTO Noord afdeling NOP. Een dorpscommissie bestaat uit tenminste twee leden. Voor de dorpscommissie geldt geen zittingstermijn. Bij het beëindigen van de functie als dorpscommissielid, is de dorpscommissie zelf verantwoordelijk voor de vervanging. Het afdelingsbestuur benoemt een nieuw dorpscommissielid op voordracht van het overblijvende commissielid. Het secretariaat (versturen van uitnodigingen) van de dorpscommissie verloopt via de secretaris van de LTO Noord afdeling NOP.

Huishoudelijk_reglement_afdeling_Noordoostpolder