Landbouwactieplan 2007-2017

Het Land- en Tuinbouwactieplan is in maart 2007 tot stand gekomen door gesprekken met leden uit verschillende sectoren in de Noordoostpolder, de denkteams. Gesproken is met ondernemers uit de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt, de melkveehouderij, de glastuinbouw, de fruitteelt, de bloembollenteelt, de biologische landbouw, de intensieve veehouderij, de paardenhouderij en de verbrede landbouw.Met de negen denkteams is besproken wat hun sector voor de Noordoostpolder betekent en hoe de ontwikkeling in de loop naar 2017 zal zijn. Nagegaan is of het omgevingsbeleid knelpunten oplevert bij de bedrijfsvoering en bij de verdere bedrijfsontwikkeling. De bevindingen van de denkteams zijn opgeschreven in het Basisdocument voor het Land- en Tuinbouwactieplan.

Het Landbouwactieplan is een levend document. Het bestuur werkt steeds aan de actiepunten. Maar om de belangenbehartiging helemaal goed op te pakken is ook de inbreng van de leden van belang. Zij kunnen het bestuur attenderen op nieuwe ontwikkelingen in hun omgeving of op knelpunten in de belangenbehartiging naar gemeente en andere instanties. Wilt u reageren, neem dan contact op met het secretariaat: info@noordoostpolder.ltonoord.nl of 0527 - 274516. Het ligt niet op de weg van de LTO Noord afdeling om zelf actie te ondernemen tegen knelpunten met een specifiek sectorale invalshoek. Sectorale belangen worden overeenkomstig het directiestatuut van LTO Noord binnen de sectoren zelf, de vakgroepen dus, behartigd.

Het plan is onderverdeeld in 8 hoofdstukken. U kunt op een onderwerp klikken om de inhoud te lezen. Onderaan ieder hoofdstuk staan de actiepunten.

Land-en_tuinbouwactieplan_Noordoostpolder_2007-2017

Land-en_tuinbouwactieplan_A_Infrastructuur
Land-en_tuinbouwactieplan_B_Faciliteren_bedrijfsontwikkeling
Land-en_tuinbouwactieplan_C_Verbreding_bedrijfsvoering_en_vrijkomende_bedrijven
Land-en_tuinbouwactieplan_D_Ondernemen_in_relatie_tot_natuurbeheer
Land-en_tuinbouwactieplan_E_Verbeteren_fysieke_produktieomstandigheden
Land-en_tuinbouwactieplan_F_Financiele_en_fiscale_aangelegenheden
Land-en_tuinbouwactieplan_G_Aandacht_voor_pr
Land-en_tuinbouwactieplan_H_Ledenzorg_en_ledenwerving