bloembollen

GEZOCHT VOORZITTER LTO NOORD AFDELING NOORDOOSTPOLDER


Afdeling Noordoostpolder zoekt een nieuwe voorzitter. De nieuwe voorzitter heeft een sterke affiniteit met de agrarische sector Noordoostpolder, het is niet noodzakelijk om zelf een agrarisch bedrijf te runnen. Natuurlijk draagt u de sector wél een warm hart toe, weet u wat er speelt en bent u communicatief vaardig.

LTO Noordoostpolder is dé belangenbehartiger van de agrarische ondernemers in het gebied. De afdeling heeft ruim 600 leden. Het bestuur werkt aan een nieuwe visie voor de komende jaren om de toekomstbestendigheid te borgen. De thema’s Bodem en Water, Ruimtelijke Ordening, Duurzame Energie, Natuur en Landschap, Infrastructuur en Pacht, zijn daar een groot onderdeel van. Begin 2019 presenteert het bestuur de visie.

Functie

De voorzitter van de afdeling is het aanspreekpunt voor leden, overheden, en diverse organisaties zoals BAN en OVG. Daarnaast onderhoud de voorzitter ook het contact met het regiobestuur LTO. De voorzitter is zichtbaar en heeft een duidelijke visie op hoe Noordoostpolder zich op agrarisch gebied moet en kan ontwikkelen. Merkt kansen op en is pro-actief.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit enthousiaste en actieve ondernemers. De vergaderingen zijn frequent in een ontspannen sfeer vaak op locatie bij de bestuursleden. De taken zijn binnen het bestuur verdeeld (voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester). Er zijn echter ook bestuursleden die speciale onderwerpen als specialisatie hebben (melkveehouderij, water, pacht, omgevingswetgeving, verkeer). Bestuursleden zijn vrijwilligers met een vergoeding. Het gedreven team behartigd de belangen van de agrarische sector NOP.

Tijdsbesteding

In tijd kost de voorzittersfunctie een halve tot driekwart dag in de week. Als afdeling houden we in de planning rekening met de werkzaamheden op onze bedrijven. Ledenavonden vinden plaats in het winterseizoen. De regelmatige overleggen met overheden zijn goed in te plannen. Actuele kwesties verdienen soms direct tijd en aandacht.

Belangstelling? Meer informatie?

Heeft u belangstelling of aanvullende vragen, neem contact op met Tjarko Edzes: 06 50 42 87 22 of maak per mail uw belangstelling kenbaar: edzes@solcon.nl