Marijn van Aart

'Belangrijk om verder te kijken dan het eigen bedrijf'

Tijdens een ledenbijeenkomst is er een oproep gedaan voor nieuwe portefeuillehouders melkveehouderij uit de Noordoostpolder. Zo komt de 31-jarige Marijn van Aart in beeld bij het bestuur van LTO Noord-afdeling Noordoostpolder. ‘Ik vind het belangrijk dat jonge ondernemers verder kijken dan het eigen bedrijf’, motiveert Van Aart zijn stap om bestuurder te worden.

Had u al bestuurlijke ervaring?
‘In de Jongerenraad van FrieslandCampina kom je vier keer per jaar bij elkaar. Op zo’n dag geef je jouw opmerkingen of suggesties en die worden meegenomen door de jongerencommissies. Voor mij is dat een trigger geweest. Je merkt in de Jongerenraad dat er meer speelt. Dat je een actieve bijdrage kunt leveren of input voor bestuurders kunt geven.’

Hoe bevalt het als afdelingsbestuurder?
‘De eerste vergaderingen heb ik vooral veel geluisterd, om de dossiers te leren kennen. Dat is een verschil met de Jongerenraad, je kunt veel actiever een bijdrage leveren aan dossiers. Je verdiept je er meer in en zorgt dat je bij andere boeren in het gebied info ophaalt.
‘Neem bijvoorbeeld de herziening van het mestbeleid. Wij brengen de uitzonderlijke positie van Flevoland onder de aandacht richting het ministerie en de landelijke vakgroep. Hier hebben we productieve grond waar we ruimere bemesting kunnen hebben zonder dat de waterkwaliteit eronder lijdt.’

Voordat u in de maatschap kwam, heeft u gewerkt bij Boumatic Robotics voor de technische ondersteuning en ontwikkeling van melkrobots in binnen- en buitenland. Hoe helpt deze kennis u?
‘Dat was een heel mooie tijd, waar ik veel ervaring heb opgedaan. Het geeft je een breder blikveld, ook als bestuurder. Als je binnen een grotere organisatie werkt, leer je ook dat niet alle ideeën gehoord worden, hoe goed ze ook zijn. Dat niet alles volgens jouw gedachten of plannen gaat. Je ziet in het buitenland ook zaken die je niet wenselijk vindt.’

Wat zou u andere jonge boeren mee willen geven?
‘Jongeren hebben een uitgesproken mening over hun sector, maar een actieve bijdrage om die kant op te bewegen is minimaal. In je eentje kun je harder lopen, maar samen kom je verder. Ik begrijp echt wel dat tijd of drukte meespelen, maar laat je stem namens de landbouw horen voor leden, bij beleidsmakers en overige partijen. Dat mag ook in het waterschap of in de lokale politiek.’

Bron: Nieuwe Oogst