Fietstocht

Verslag avond verkeersveiligheid Noordoostpolder

Op 19 juni kwamen leden LTO bij elkaar voor een avond over verkeersveiligheid en een update van de nieuwste wetten en regels. Theo Vulink van Fedecom heeft uitgebreid alle facetten van verkeersveiligheid besproken.

>> download hier de presentatie

Hij ging o.a in op de aanleiding voor een aantal maatregelen om de veiligheid van landbouwverkeer te verbeteren. Dit komt voort uit de analyse uit 2010 van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ongevallen hebben drie kernoorzaken:

 • Voertuigkenmerken
 • Gedrag van de bestuurder
 • Inrichting van de weg

Aansluitend zijn initiatieven ontplooid om het T-rijbewijs te introduceren, dat in wetgeving is verankerend vanaf 1 juli 2015. Voertuigkenmerken kunnen beter worden ‘gereguleerd’ op basis van kenmerken die worden vastgelegd in het voertuigregister dat de RDW beheert. Voor het effectief voeren van markttoezicht geldt vanaf 1 januari 2016 de Europese Verordening 167/2013, dat goedkeuring van nieuwe voertuigen in de categorieën landbouwtrekkers en aanhangers verplicht stelt. Een derde punt betreft de Europese richtlijn dat een periodieke technische controle (apk) van landbouwtrekkers met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 km/u verplicht stelt vanaf 20 mei 2018. Een wetsvoorstel om landbouwvoertuigen te registreren/kentekenen heeft in 2016 niet de steun gekregen van de Tweede Kamer. Gezien de EU verplichtingen ligt nu (2019) een nieuw wetsvoorstel voor bij de Tweede Kamer.

Nieuwe trekkers

Een belangrijk element is dat nieuwe trekkers moeten zijn voorzien van een 2-leiding remsysteem, naar keuze hydraulisch of pneumatisch. Tot 31 december 2024 mogen nieuwe trekkers worden voorzien van een extra aansluiting t.b.v. van het koppelen van getrokken voertuig met een één-leiding remsysteem.

Nieuwe getrokken voertuigen

Belangrijke voorschriften die voor nieuwe getrokken voertuigen gelden vanaf 1 januari 2018 zijn:

 • Voertuigidentificatie (ingeslagen VIN en constructieplaat)
 • Breedte R maximaal 2,55 meter, optie bredere banden dan maximaal 3,00 m
 • Maximummassa’s; let op, verschillen tussen EU en NL goedkeuring
 • Verlichting volgens verordening
 • Breedtemarkering > 2,55 m
 • Remmen verplicht volgens gedelegeerde Europese Verordening 68/2015 - m.u.v. R1a, S1a en R1b, S1b (<750kg))
 • Losbreekreminrichting
 • Remvertraging 5 m/s2 (< 30 km/u = 3,5 m/s2)
 • Tweeleidingremsysteem, indien hydraulisch of pneumatisch remsysteem gemonteerd
 • Remmen op minimaal 2 wielen van iedere as, > 30 km/h
 • Automatisch Lastafhankelijke Remkrachtregeling (uitzondering Ra < 30 km/u en Sa)
 • Oplooprem toegestaan tot maximaal beladen massa van 8.000 kg
 • Banden (snelheid, loadindex)
 • Wielafscherming aanhangwagen 2/3 > 40 km/u
 • Zijdelingse afscherming aanhangwagen, geldt voor R3b en R4b
 • Stootbalk bij R volgens verordening (max. 55 cm boven wegdek)
 • Koppeling volgens verordening

Motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS)

Deze voertuigen kennen nog geen goedkeuringsplicht. Deze moeten wel voldoen aan alle permanente eisen, zie Regeling Voertuigen, als ook een motorcertificaat (emissie-eisen). Een aantal permanente eisen betreffen:

 • Voertuigidentificatie (ingeslagen VIN)
 • 12 m lengte, 3 m breedte, 4 m hoogte
 • 6.000 kg per wiel
 • 50.000 kg voertuig
 • Overschrijding maximummassa’s (as/band) niet toegestaan
 • Indien voorruit dan ook wissers .
 • Verlichting meer gelijk getrokken met LBT
 • Oranje afgeknotte driehoek
 • Remlichten
 • Breedtemarkering

Let op: het wetsvoorstel voorziet in ook een goedkeuringsplicht voor nieuwe MMBS, echter de voertuigcategorie zal dan wijzigen in Mobiele Machines (MM).

Goedkeuringstrajecten

Individuele goedkeuring:

 • Aantonen dat het voertuig voldoet aan voorschriften genoemd in de Regeling Voertuigen
 • Ieder voertuig individueel laten keuren bij een RDW keuringsstation
 • Keuringen kunnen ook op locatie fabrikant uitgevoerd worden (voorrijkosten 110 Euro)
 • Op locatie alleen op rekening, anders betaling in keuringsstation
 • Er wordt bij goedkeur een individueel goedkeuringscertificaat (IGC) afgegeven
 • Aanvraag kan worden ingediend via de website van de RDW. LRV@RDW.NL
 • Vragen: info@rdw.nl

Europese Type Goedkeuring (ETG) voor T, C, R en S:

 • Aantonen dat één voertuig van hetzelfde type voldoet aan alle eisen genoemd in de 167/2013
 • Fabrikant kan op basis van ETG een typegoedkeuringscertificaat (CVO) afgeven
 • Met dit CVO kan dit voertuig overal binnen de EU/EVA toegelaten worden
 • Fabrikanten die een ETG willen moeten wel aantonen dat het productieproces in orde is (COP, Conformity of production)
 • Aanvraag via de website 
 • Vragen: info@rdw.nl

Nationale Kleine Serie goedkeuring (NKS) voor T, C, R en S:

 • Betreft beperkte aantallen T (150) en C (50) 
 • Aantonen dat één voertuig van hetzelfde type voldoet aan alternatieve eisen genoemd in de 167/2013
 • Fabrikant kan op basis van NKS een typegoedkeuringscertificaat (CVO) afgeven, met dit CVO kan dit voertuig binnen Nederland worden toegelaten
 • Met dit CVO kan voor goedkeuring in een ander EU/EVA lidstaat aanvullende testen uitgevoerd moeten worden.
 • Fabrikanten die een NKS willen moeten wel aantonen dat het productieproces in orde is (COP) -
 • rel="noopener noreferrer"
 • Aanvraag via de website
 • Vragen: info@rdw.nl

APK 3, conform EU Richtlijn 2014/45

Deze apk gaat gelden voor trekkers met een maximum constructiesnelheid van meer dan 40 km/u. Let wel, de minister heeft aangekondigd dat trekkers voor hoofdzakelijk landbouwkundig gebruik zijn vrijgesteld van de apk-plicht. Handhaving dient te geschieden door de politie.

Enkele specifieke concept keuringspunten:

 • Frequentie: 2-2-2
 • Registratie tellerstanden, uren
 • Remtest, zelfregistrerende remvertragingsmeter
 • Spelingsdetector, verplicht per 20 mei 2023
 • Dimlampafstelling
 • Roet-/emissiemeter
 • Bandenprofieldieptemeter
 • Meetapparatuur t.b.v. hydrauliek-/druklucht remsysteem

Wetsvoorstel 2019

Op het moment van inwerkingtreding van de nieuwe wet- en regelgeving geldt:

 • Goedkeuring, registratie én kentekenen van nieuwe trekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en aanhangers (R en S)
 • Het reguliere proces, dus de bestaande systematiek voor goedkeuring voor de eerste toelating tot de weg omvat inschrijving, tenaamstelling, kentekening, modificatie en uitschrijving.

Verder wordt de Regeling Voertuigen uitgebreid met permanente eisen in verband met de verhoging van de toegestane gebruikssnelheid tot 40 kilometer per uur en worden de permanente eisen aan de datum eerste toelating (DET) gerelateerd.

 • Registratie bestaande tractoren en motorrijtuigen met beperkte snelheid; termijn nog vast te stellen bij koninklijk besluit
 • APK-plicht voor ‘snelle trekkers’, datum nog vast te stellen
 • Kentekenen alle landbouwvoertuigen op de openbare weg vóór 31 december 2024
 • Kentekenen vrijwillig, in de periode t/m 31 december 2024 t.b.v.:
 • sneller rijden dan 25 km/u (trekker én aanhanger)
 • aanvragen ontheffing ‘centraal loket RDW’ - GV (grensverkeer) kenteken aanvragen

Registratie bestaande voertuigen

Registratie dient te geschieden door de eigenaar/houder van het voertuig en omvat de gegevens:

 • VIN
 • Merk
 • Type, indien bekend
 • Handelsbenaming
 • Nationale voertuigcategorie
 • Europese voertuigcategorie
 • Bouwjaar, ook voor afgifte historische kentekenplaten
 • Maximumconstructiesnelheid
 • Technische maximummassa’s
 • Brandstof
 • Vermelden ontheffingsplicht en/of GV kenteken

Let op Frontaanbouw

Regeling Voertuigen artikel 5.18.21a stelt m.i.v. 1 april 2017 dat ‘voertuigdelen en verwisselbare gedragen uitrustingsstukken mogen meer dan 3,50 m voor het hart van het stuurwiel van het voertuig uitsteken indien er maatregelen zijn getroffen die bewerkstelligen dat gezichtsveldbeperkingen bij kruisingen, verkeersknooppunten en uitritten worden opgeheven’.

Openbare weg

De Wegenverkeerswet 1994, artikel 1 definieert de openbare weg als ‘alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten’. Op basis van jurisprudentie mag worden gesteld dat de weg ‘niet openbaar’ is als deze beperking is aangebracht door afsluiting en door borden met opschriften als ‘eigen weg’ of ‘verboden toegang’.

Overzicht van voertuig- en snelheidscategoriën

Voertuigcategorieën trekkers

 • T trekkers op wielen
 • C trekkers op rupsen

Voertuigcategoriën Aanhangers

 • R1 ≤ 1.500 kg
 • R2 ≤ 3.500 kg
 • R3 ≤ 21.000 kg
 • R4 > 21.000 kg

Voertuigcategoriën Verwisselbare getrokken machines

 • S1 ≤ 3.500 kg
 • S2 > 3.500 kg

Snelheidscategoriën T,C, R en S

 • a ≤ 40 km/u
 • b > 40 km/u