gem. nop

Presentatie nieuwe visie LTO NOP aan lokale politiek

LTO Noordoostpolder presenteerde maandagavond 26 augustus haar nieuwe visie aan het college van B&W Noordoostpolder en een afvaardiging van gemeenteraadsleden.

Het eerste gedrukte exemplaar was voor burgermeester Harold Bouman uit handen van waarnemend voorzitter LTO Marien Verhage. De visie is tot stand gekomen met veel inbreng van de LTO leden en geeft richting voor de komende jaren. Echter, ambities verwezenlijken doe je niet alleen en daarbij is de lokale politiek onmisbaar. 

De delegatie kwam bijeen op het melkveehouderijbedrijf van DijkveldStol in Rutten. Na de officiële uitreiking ging men in twee groepen uit elkaar voor een rondleiding over het melkveehouderijbedrijf en het naast gelegen akkerbouwbedrijf van Kamp Agro. Tijdens de rondleiding ging het over de thema’s uit de visie zoals verkeersveiligheid, een betrouwbaar 5G netwerk, ruimte om te ondernemen en PAS problematiek. Beide bedrijven maken gebruik van laatste technieken op het gebied van aardappelsorteren en melkwinning. Met trots werden deze innovaties gepresenteerd aan de lokale politici.

De avond werd afgesloten met vragen en een borrel. Er werd veel waardering uitgesproken voor de sector en de bijdrage van de sector aan het landschap van de Noordoostpolder. Er was dan ook een open uitnodiging voor agrarisch ondernemers om langs te komen op het gemeentehuis om plannen voor te leggen. Burgemeester Bouman sloot de avond af met een dankwoord aan beide gastbedrijven en hij was blij te zien dat op beide bedrijven de nieuwe generatie al klaar staat. “Dat geeft vertrouwen voor de toekomst”.

De nieuwe visie vindt u hier.