LTO NOP presenteert nieuwe visie

LTO Noordoostpolder (NOP) werkte samen met haar leden twee jaar aan een nieuwe toekomstvisie. Het eerste exemplaar werd vorige week door voorzitter Marien Verhage overhandigd aan burgemeester Harald Bouman. Hij deed dit tijdens een excursie voor de gemeenteraad bij een melkvee- en een akkerbouwbedrijf in Rutten.

Alle partijen uit de raad van gemeente Noordoostpolder waren vertegenwoordigd, naast de burgemeester en wethouders. Bouman is sinds december 2018 burgemeester van Noordoostpolder. Bij zijn aantreden nodigde hij de inwoners uit om met hem om tafel te gaan ter kennismaking.

‘Onze nieuwe visie was dé gelegenheid om de burgemeester uit te nodigen op locatie’, vertelt Verhage. ‘Ook wilden we nieuwe technieken en innovaties op boerenbedrijven laten zien aan de gemeenteraad en in gesprek gaan over onze ambities uit de nieuwe visie van LTO NOP.’

Melktap
De familie Dijkveld Stol heeft een melktap op het erf staan, waar de consument rechtstreeks melk kan ‘tappen’. Peter Dijkveld Stol vertelde dat op het bedrijf wordt geëxperimenteerd met het zelf verzuivelen van de melk. Ook zagen de bezoekers hoe een melkrobot werkt. Bij buurman Joachim Kamp trok de elektronische sorteermachine de aandacht, waar via cameratechnieken het product wordt gesorteerd.

In de akkerbouw wordt steeds meer gewerkt met sensoren, zoals bodem- en vochtsensoren, drones en satellieten. ‘Een volgende stap om alle data te kunnen verwerken en op te slaan is misschien wel de aanleg van een 5G-netwerk’, zegt Verhage.

‘We zouden als agrarische sector in de Noordoostpolder graag voorloper zijn in het verder uitrollen van de mogelijkheden van precisielandbouw, daar kan de gemeente wat in betekenen. Alle kennis is in de polder voorhanden, met het Geomaticapark, het Nationaal Lucht- en ruimtevaartlaboratorium en het Agrofoodcluster.’

LTO spreekt zich duidelijk uit voor het benutten van bedrijfsdaken als het gaat om zonnepanelen. Daarvoor is een energienet nodig dat de hoeveelheid opgewekte energie aankan. ‘De gemeente heeft hierover contact met netbeheerder Leander’, weet Verhage.

Kleine windturbines
LTO ziet ook kansen voor kleine windturbines, als mogelijkheid om energieneutraal te kunnen produceren op bedrijfsniveau. Dat kan nu volgens provinciaal en gemeentelijk beleid niet. ‘Ik ben jaloers op het noorden. In Groningen en Friesland maakt het provinciaal beleid dit wel mogelijk’, aldus de voorzitter.

Voldoende beschikbaarheid van water en aandacht voor de bodem zijn andere belangrijke items uit de visie. Verhage: ‘Projecten vanuit het Actieplan Bodem en Water willen we als LTO graag meer naar de Noordoostpolder halen.’ LTO NOP pleit verder voor een pachtsysteem gericht op de lange termijn, waarbij herintroductie van het structuurbeleid een onmisbare schakel is.

Bron: Nieuwe Oogst