Aardappelen

'Innovatieve technieken horen bij de Noordoostpolder'

‘De Noordoostpolder is sinds haar ontstaan een uniek landbouwgebied, dat willen we als LTO Noord-afdeling Noordoostpolder behouden. We willen vooruitstrevend zijn en aangehaakt blijven bij nieuwe ontwikkelingen. Ik ben blij dat ik mij daar nu ook voor mag inzetten’, zegt Frans Reijrink, het nieuwe bestuurslid van de afdeling.

Kunt u zich voorstellen? Frank Reijrink NOP
‘Mijn naam is Frans Reijrink en ik woon samen met mijn vriendin Marion en onze dochter Mado in Creil. Samen met mijn ouders run ik een akkerbouw- en tulpenbedrijf. De hoofdteelten zijn pootaardappelen en tulpenteelt, inclusief broeierij. De rest vullen we aan met eigen teelt van akkerbouwgewassen, zoals uien, witlof, suikerbieten en graan.’

Waarom bent u toegetreden tot het bestuur?
‘Wij zijn altijd lid geweest van LTO Noord en hoewel ik tot voorheen niet actief was voor de afdeling, was ik meteen enthousiast toen ze mij vroegen voor deze functie. Ik zal me bezighouden met het thema bodemdaling en dat speelt ook bij ons op het bedrijf. We werken met steeds grotere machines om sneller en meer te produceren, maar dat heeft invloed op de bodem. Ik vind het interessant om hierover mee te denken.’

Wat vindt u nog meer belangrijk om te benoemen bij LTO Noord-afdeling Noordoostpolder?

‘Actueel voor boeren is ook het omgaan met regelgeving. Denk aan de verscherping van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest enzovoort. Het is goed om bij de overheid een vinger aan de pols te houden, zodat we ruimte krijgen om innovatieve technieken uit te proberen, in plaats van nog meer regels.’

Komt innovatie ook terug in de onlangs vastgestelde visie van de afdeling?
‘Jazeker, want het past ook goed bij de Noordoostpolder. Het gebied is ooit ontstaan door innovatie, dus dat moeten we vasthouden. Zo stellen we in onze visie dat we voorloper willen zijn met precisielandbouw.
‘We werken in de akkerbouw steeds meer met bodem- en vochtsensoren, drones en satellieten, de aanleg van een 5G-netwerk zou dus heel welkom zijn. Daar kan de lokale en provinciale overheid wat in betekenen. Ook willen we meer mogelijkheden voor energieneutraal produceren op bedrijfsniveau, meer zonnepanelen op bedrijfsdaken en mogelijk ook kleine windmolens.’

Bron: Nieuwe Oogst