bloembollen

Waterschap

Waterschap Zuiderzeeland en LTO Noord afdeling Noordoostpolder hebben veel contact met elkaar. Er zijn verschillende onderwerpen waarin zij samen optrekken. Actueel is op dit moment het wateraanvoerbeleid van zoetwater. Dit wordt geactualiseerd uitgebreid met waterbeschikbaarheid.

Een ander belangrijk onderwerp is de bodemdaling. Daarbij is de afdeling Noordoostpolder een belangrijk lid van de klankbordgroep. 

http://www.zuiderzeeland.nl/