‘Zorg dat we zoveel mogelijk één geluid laten horen’

  • Oldambt
  • Regio Noord
  • Groningen

Melkveehouder Willemien Snijder uit Wagenborgen heeft na negen jaar belangenbehartiging van boeren en tuinders onlangs afscheid genomen van LTO Noord-afdeling Oldambt. ‘Ik ben begonnen als secretaris, werd vicevoorzitter en ben anderhalf jaar voorzitter geweest van onze lokale afdeling. Een mooie tijd waarin ik veel heb geleerd.’

Wat is Oldambt voor een afdeling?

‘De afdeling is een paar keer gefuseerd en kent daarom een groot werkgebied met diverse deelsectoren. We behartigen de belangen van akkerbouwers, melkveehouders, pluimveehouders en agrariërs met gemengde bedrijven. LTO Noord-afdeling Oldambt telt ongeveer driehonderd leden. Doordat het een samengesteld gebied is, is het een uitdaging om iedereen zo goed mogelijk te bedienen.’

U was de trekker van het stikstofdossier in uw afdeling?

‘Namens de afdeling was ik aanspreekpunt op dit dossier. Ook wij waren bij de protestactie bij het provinciehuis in Groningen. Daar liepen de emoties hoog op. Tijdens en na de protestacties zagen we veel versplintering onder boeren en tuinders en de verschillende clubs, terwijl we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben. Daarom zijn we gaan bellen met de kartrekkers van verschillende groeperingen in Groningen, waaronder GrAJK, Verenigde Boeren en Farmers Defence Force.

‘Al gauw ontstond Landbouw Collectief Groningen. Dat voert nog steeds gesprekken met de provincie over het stikstofbeleid en heeft nauw contact met de gedeputeerde.’

Hoe kijkt u terug op deze periode?

‘Het was een pittige periode, waarbij soms op de man werd gespeeld. Dat was best heftig. Gelukkig waren de leden positief over de oprichting van de stikstofgroep. Ze voelen zich daardoor nog meer gehoord.’

Wat wilt u leden meegeven?

‘Zorg dat we met elkaar verenigd blijven en zoveel mogelijk één geluid laten horen. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, want je kunt het niet overal mee eens zijn. Zet je daar soms ook overheen en houd ons gezamenlijke doel voor ogen.

‘De komende jaren wordt het niet makkelijker. Vooral de melkveehouderij ligt onder een vergrootglas. Ik verwacht dat de overheid daar concrete stappen wil zetten. Of dat gebaseerd is op feiten of emoties, daar hebben we helaas mee te dealen. Daarom is het belangrijk dat we samen één front blijven vormen.’

 

Bron:

Nieuwe Oogst