Financiële strop boeren dreigt

Boeren in de gemeente Oude IJsselstreek maken zich grote zorgen over de plannen die in de nieuwe landschapsvisie van de gemeente staan. Een deel van de agrarische grond zou door de plannen in één klap driekwart van zijn waarde verliezen.

De gemeente beschrijft in haar ‘Visie op landschap, natuur en groene kernen’ plannen voor minder grootschalige landbouw en het geven van ruimte aan de natuur met groene ontwikkelingszones. Die zones bestaan deels uit de landbouwgrond van tientallen boeren in Oude IJsselstreek. Maar omdat natuurgrond slechts een fractie waard is van de waarde van landbouwgrond, dreigt voor boeren een financiële strop.

Op 14 oktober wordt in commissieverband gesproken over het plan dat nu nog in conceptvorm verkeert. Besluitvorming vindt waarschijnlijk plaats in januari. Tot 12 oktober kan er worden gereageerd.

LTO Noord-afdeling Achterhoek Oost roept boeren op om van die gelegenheid gebruik te maken. Voordat over het plan wordt besloten, wil LTO dat eerst wordt geïnventariseerd waar de kansen liggen voor de natuur. En dat er met de grondeigenaren wordt gesproken.

De boerenorganisatie Farmers Defence Force trok donderdag met tientallen trekkers naar het gemeentehuis om haar ongenoegen te uiten over de plannen.

Onze zienswijze is bijgevoegd in een bijlage.

Bron: Nieuwe Oogst