Uitnodiging Jaarvergadering 2019

Het bestuur van LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland nodigt u van harte uit voor de jaarvergadering.

Deze wordt gehouden op:

  • datum : vrijdag 8 februari 2019
  • tijd : aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur
  • locatie : kerk/zalencentrum Open Hof, De Zuid 2 in Dronten

Tijdens de jaarvergadering kijken we terug op 2018. Er is een bestuursverkiezing waarbij we afscheid nemen van Daniëlla Wiersema, Cora van de Vliert, Paul Crijns en Jan Jaap Huisman. Johan Leenders is kandidaat-bestuurslid. Tevens bespreken we de jaarcijfers en presenteren we de begroting voor 2019 en zullen we kort stilstaan bij de actualiteiten in Oostelijk Flevoland. Een volledige agenda en de notulen van de jaarvergadering 2018 vindt u hier (log in om dit te bekijken). 

De verandering van de Zuiderzee door Cornelis Lely
Het tweede gedeelte van de avond wordt verzorgd door de heer Voigt uit Lelystad. De heer Voigt zal ons meenemen terug in de tijd naar de heer Lely, die grondlegger is van de verandering van de Zuiderzee naar het IJsselmeer en de inpoldering van o.a. onze polder. Speciaal zal de heer Voigt aandacht besteden aan de landbouwkundige invulling van de diverse polders zoals de heer Lely dat voor ogen had.

Natuurlijk zijn partners, mede-ondernemers en meewerkende gezinsleden ook van harte welkom. Graag tot vrijdag 8 februari!

Met vriendelijke groet,
Bestuur LTO Noord afdeling Oostelijk Flevoland