Niks is de leden in Opsterland te wild

‘Niks is ons te wild’, was het thema van de nieuwjaarsreceptie van LTO Noord Opsterland. Dat thema konden de leden letterlijk opvatten, want slager Biesma uit Opeinde vilde, ontleedde en bereidde tijdens de avond een ree.

‘Vorig jaar hadden we slager Biesma ook uitgenodigd en deed hij hetzelfde met een varken’, vertelt voorzitter Kees-Jan Dijk van LTO Noord Opsterland. ‘Nu hadden wij gevraagd of hij dit met een ree wilde doen. Die zien we vaak in het land lopen en we vroegen ons af: hoe smaakt een ree eigenlijk?’ 
De slager kwam niet geheel onvoorbereid. Zo deelde hij tijdens de uitleg droge worst en grillworst van gans uit. De veertig aanwezige leden konden daarnaast proeven van stoofpotjes en op de buitenbarbecue bereidde hamburgers en reehaas. ‘We kregen uitleg over hoe we het vlees goed kunnen bereiden en op welke temperaturen dat kan’, zegt Dijk.

Nieuwjaarsreceptie
De afdeling had de nieuwjaarsreceptie georganiseerd met de Agrarische Jongeren Friesland, afdeling Wijnjewoude. Dit was een eerste stap in het voornemen om meer samen op te trekken. Hoe dit precies vorm gaat krijgen, wordt dit jaar nader uitgewerkt.
Voor dit jaar heeft het afdelingsbestuur meer speerpunten op het netvlies staan. ‘We willen de nieuwe gemeenteraad uitnodigen voor excursies binnen onze afdeling, zodat raadsleden weten waarover ze praten als het over de agrarische sector gaat’, aldus Dijk. Het merendeel van de leden in Opsterland is melkveehouder. Daarnaast zitten er enkele andere sectoren, zoals de varkenshouderij, in de afdeling.
De plannen van drinkwaterbedrijf Vitens voor een nieuwe waterwinning in Langezwaag is een ander belangrijk punt om in de gaten te houden. LTO Noord zit in de commissie die hierover gaat.
Verder spelen in het gebied de plannen voor het herstel van het beekdal langs de rivier Koningsdiep, als onderdeel van de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). ‘Daar willen ze het waterpeil omhoog brengen. Onze inzet is om er als landbouw geen schade of last van te ondervinden. Daar moeten we scherp aan tafel blijven zitten.’

Bron: Nieuwe Oogst