Opening demoveld Bewust Bodembeheer Salland

LTO Salland heeft samen met een aantal partners een demoveld aangelegd aan de Oerdijk in Deventer. Hier worden verschillende teelt- en bemestingsmethoden toegepast, om te zien wat het effect hiervan is op de bodem en het gewas. Samen werken we hiermee aan een nóg duurzamere voedselproductie voor mens en dier. Het demoveld is op 22 september, om 13.15u officieel geopend door groep 5 van Basisschool de Vijf-er uit Deventer, Ben Haarman, Regio Voorzitter Oost LTO Noord en Jaap Starkenburg, algemeen directeur Stichting IJssellandschap.

De bodem is de belangrijkste basis voor onze voedselproductie. Ze levert gewassen, zoals granen en groentes. Op gronden waar deze gewassen voor humaan voedsel niet kunnen groeien, staan gewassen die door vee kunnen worden omgezet in waardevolle producten, zoals vlees of melk. Logisch dus dat we heel zuinig moeten zijn op deze bodem! Een goede bodem betekent: voldoende organische stof, water en voedingsstoffen, een intensief bodemleven en een goede structuur en doorwortelbaarheid.

Er is al veel aandacht voor nog beter bodembeheer binnen de agrarische sector, bijvoorbeeld binnen projecten zoals de Vruchtbare Kringloop Overijssel. Daarin komen we erachter dat er veel manieren zijn om bodemstructuur, het organische stofgehalte in de bodem en daarmee het opbrengende- en watervasthoudende vermogen te verbeteren. Ook van de biologische landbouw kunnen we veel leren. Als LTO Salland vinden we het belangrijk om deze kennisuitwisseling te stimuleren, maar ook om dit op een praktische manier te laten zien, gewoon ‘met de poten in de grond’.

Daarom hebben we in samenwerking met de Stichting IJssellandschap, Overijssels Particulier Grondbezit, loonbedrijven Tuller uit Bathmen en Markvoort uit Schalkhaar, De Waard Eetbaar Landschap, Bij de Oorsprong en de Provincie Overijssel een demoveld aangelegd aan de Oerdijk in Deventer. Hier worden voor een langere periode -  het streven is 6 jaar -  diverse proeven gedaan met verschillende vormen van teelt van voedergewassen en bemesting, o.a. met bewerkte en onbewerkte rundveedrijfmest, met en zonder groenbemesters, rotatieteelt met en zonder onderzaai en gebruik van organisch materiaal zoals bokashi. Door de teelt van o.a. mais is goed te zien welke opbrengstverschillen er zullen zijn op (de lange) termijn en welke effecten de maatregelen hebben op de bodemstructuur en het bodemleven. Ook wordt op het perceel randenbeheer toegepast, met bloemenranden.

Op termijn zal het samenwerkingsverband excursies naar het perceel organiseren, voor de leden van LTO Salland, maar ook voor overige geïnteresseerden.

Via onderstaande link, kunt u een interview met voorzitter Karin van der Toorn over het demoveld bekijken

https://www.youtube.com/watch?v=FtC4GN7DVks&feature=youtu.be