Afspraken spuiten gewasbeschermingsmiddelen in nabijheid bijenkast 2017

LTO Salland heeft in samenwerking met de bijenverenging Heino en de loonwerkers afspraken gemaakt over het  vooraf melden van een bespuiting met gewasbeschermingsmiddelen in de omgeving van bijenkasten.

Voor een overzicht van de standplaatsen van de bijenvolken, kunt u deze lijst raadplegen.