geld

OZB - saai onderwerp met grote impact voor agrarische gezinsbedrijven

De gemeente Olst-Wijhe was via de kadernota voornemens om de OZB met 18% te laten stijgen.

Voor eigenaren van woningen gaat dat om een flink bedrag. Voor de agrarische sector betekent dit dat zij een maandloon extra moet betalen aan de gemeente voor de OZB in verband met de bedrijfsgebouwen met een hoge onroerend zaak belasting (OZB) waarde.

Daarnaast is er in de afgelopen jaren een flinke onbalans gekomen tussen woningen en niet woningen. Voor LTO Salland was dit de reden om in te spreken tijdens de raadsvergadering van afgelopen week.

Dit heeft geresulteerd in het feit dat er geen verhoging komt van de onroerend zaak belasting (OZB) en er een onderzoek komt naar de scheefgroei binnen de OZB. Met name dit laatste zou zeer nadelige gevolgen kunnen hebben voor de agrarische gezinsbedrijven.