Enquête verwaarden koolstofvastlegging

Ik ben Chiel in’t Hof melkveehouder in Bathmen en student aan de Aeres Hogeschool in Dronten. Ik ben momenteel aan het afstuderen.

Het afgelopen half jaar ben ik bezig geweest met mijn afstudeerwerkstuk over de mogelijkheden betreft verwaarden van koolstof in de Nederlandse landbouwbodems.

Onderzoek bureaus CLM, LBI en WUR zijn met een rapport bezig over dit onderwerp. Hier staan mogelijke prikkels in beschreven die moeten dienen als een stimulans voor de agrariër om extra koolstof vast te gaan leggen in de bodem. Mijn doel is om de agrarische ondernemers een stem te geven in dit onderwerp. Mijn onderzoek geeft weer waar agrariërs tegenaan lopen (voornamelijk op financieel gebied) wanneer het beleid gericht wordt op het laten stijgen van organische stof en dus extra koolstofvastlegging.

Ik zou via een enquête extra inzichten, overwegingen en meningen willen genereren die ik in mijn onderzoek kan gebruiken. Het resultaat van dit onderzoek en deze enquête wordt gepresenteerd bij CLM op kantoor en misschien iemand van LNV.

Hierbij vraag ik u vriendelijk om mijn enquête voor 19 november in te vullen en zo een bijdrage te leveren aan mijn onderzoek. U zou er mij enorm mee helpen. Link naar de enquête, klik hier...

"Het onderzoek is geheel onafhankelijk. Ik word enkel beoordeeld door Aeres Hogeschool in Dronten".


Alvast mijn hartelijke dank voor uw tijd en het invullen - voor vragen - bel gerust!

Chiel in 't Hof - 06 - 29410218