Uitnodiging huiskamerbijeenkomst

In februari en maart gaan we weer huiskamerbijeenkomsten organiseren voor alle boeren in Salland.

Na de grote boerenprotesten in Den Haag en bij de provincies hebben de verschillende boerenorganisaties zich verenigd in het Landbouw Collectief.
Als afdeling Salland willen wij deze saamhorigheid onder de boeren graag vasthouden. Daarom nodigt het bestuur niet alleen haar leden, maar álle boeren in Salland uit voor onze huiskamerbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn verspreid over het gebied van LTO Salland. Wij nodigen u graag daartoe uit. De data en de locaties kunt u vinden in de bijlage met het overzicht van de te houden huiskamerbijeenkomsten.

Het middagprogramma begint om 13.30 uur en het avondprogramma om 20.00 uur.

De huiskamerbijeenkomsten bestaan uit drie delen:

Het eerste en grootste deel van de huiskamerbijeenkomst zal bestaan uit:

‘Inzet LTO Salland op diverse onderdelen’

LTO Salland is een actieve afdeling, graag willen we de leden laten zien waar we ons allemaal voor inzetten. Dit komt per gebied en gebiedsspecifieke onderdelen aan de orde.

Voor het tweede deel van de huiskamerbijeenkomst, hebben we het thema gekozen:

‘Rol van erfcoaches en wat zij voor u kunnen betekenen’

De Erfcoaches voor Salland zijn werkzaam in het buitengebied van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. De erfcoaches bevorderen dat het prettig wonen, werken en leven blijft op het platteland. Agrariërs en andere erfeigenaren kunnen een beroep op hen doen.

Voorbeelden van vragen voor de erfcoaches zijn:

  • ‘In de oude koestal willen wij een naschoolse opvang starten. Ik wil graag met een erfcoach naar onze plannen kijken.’
  • ‘Ik denk erover om te stoppen met mijn melkveebedrijf. Waar moet ik allemaal aan denken en wie kan mij ondersteunen?’
  • ‘Van de hypotheek op mijn bedrijf heb ik slapeloze nachten. Daardoor ben ik overdag niet fit. Wie kan mij helpen dit te doorbreken?’
  • ‘Als veehouder stel ik mijn erf graag open voor het publiek. Welke veiligheidsmaatregelen moet ik nemen?’
  • ‘Ik wil het asbest van mijn schuur laten verwijderen en op het nieuwe dak zonnepanelen leggen. Zijn er subsidies beschikbaar?’

Het derde deel van de avond is een gezellige nazit met een hapje en een drankje waarbij we kunnen napraten.

Aanmelden
Bent u geïnteresseerd en zou u graag een van onze bijeenkomsten willen bijwonen, dan kunt u zich aanmelden via: www.ltonoord.nl/huiskamerbijeenkomsten.
Naast deze uitnodiging wordt u als lid ook door ons ongeveer een week voorafgaande aan de huiskamerbijeenkomst gebeld. 

Wij zien er naar uit u te ontmoeten.