Uitnodiging online-Algemene Ledenvergadering

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van LTO Noord afdeling Salland. De vergadering vindt dit jaar online plaats.

Datum:      maandag 16 november 2020
Start:         20.00 uur (digitale inloop 19.45 uur)


Aanmelden is verplicht en mag via https://www.ltonoord.nl/ALVSalland

A g e n d a

 1. Opening door de voorzitter
 2. Verslag Algemene Ledenvergadering 8 april 2019 en Jaarverslag 2019. Deze laatste staat op onze website, onderaan de pagina onder het kopje jaarverslagen. De link naar de website is: https://www.ltonoord.nl/afdeling/salland
 3. Verslag kascommissie en decharge penningmeester en bestuur over het gevoerde beleid
 4. Begroting 2020
 5. Aftredend kascommissielid: Gerard Voetdijk en benoeming nieuw lid kascommissie: Martijn van den Berg
 6. a) Aftredend en herkiesbaar:
       Jolanda Kieftenbeld, Henk Harmelink
  b) Voorstel tot benoeming voorzitters:
       Jolanda Kieftenbeld, Rudie Haarman en Marcel Strijtveen
  c) Voorstel tot benoeming nieuwe bestuursleden:
       Maureen Fakkert, Ellis Lugtenberg, Coen Bessembinder en Nandine Hunneman
       Tegenkandidaten kunnen zich tot 2 dagen voor de vergadering melden bij het
       bestuur
  d) Woord van dank:
       Gino Schrijver voor het vice-voorzitterschap
  e) Afscheid:
       Stephan Rientjes, Christian Klein Koerkamp, Coen Bosch en Annet Schrijver
 7. Mededelingen en ingekomen stukken
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

U kunt tot 24 uur voor de vergadering vragen stellen, dit kan via de opgavelink https://www.ltonoord.nl/ALVSalland

We hopen u te begroeten op deze online-bijeenkomst!