Online-algemene ledenvergadering

Op maandagavond 16 november 2020 vond onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Normaal gesproken vindt deze ALV plaats in het voorjaar, echter dit jaar was dat door de maatregelen rondom COVID-19 niet mogelijk.

Daarom vond de ALV nu digitaal plaats. Het was 'anders dan anders'. Maar de vergadering is erg goed verlopen. We waren blij verrast met het aantal deelnemers,73 mensen waren ingelogd.

Onze voorzitter Jolanda Kieftenbeld leidde ons door de agenda heen.
We hebben afscheid genomen van de bestuursleden Coen Bosch, Stephan Rientjes, Christian Klein Koerkamp en Annet Schrijver. Allen zeer betrokken en actieve bestuursleden.

Maureen Fakkert, Ellis Lugtenberg, Coen Bessembinder en Nandine Hunneman stelden zich voor en treden na stemming nu officieel toe tot het bestuur. Bastiaan Flierman versterkt ons team als aspirant lid.

Bijzonder is dat we werken met een gedeeld voorzitterschap. Jolanda Kieftenbeld, Rudie Haarman en Marcel Strijtveen vervullen samen de rol als voorzitter. Hiervoor is gekozen omdat het voorzitterschap veel tijd kost om het goed te doen. Door de taken onderling te verdelen is het beter te combineren met het eigen bedrijf.

In de rondvraag kwamen o.a. kavelruil, Sallandse Heuvelrug nieuwe stijl en OZB aan de orde. Het bestuur deed een oproep aan de leden om toe te treden tot WhatsApp groepen voor snelle communicatie en delen van nieuws.

Op de vraag hoe de online-bijeenkomst was ervaren, kwamen positieve reacties van de leden en bestuursleden. Gevraagd werd om ook online-bijeenkomsten op inhoudelijke thema’s te organiseren. Marcel Strijtveen sloot de vergadering af met een plaatje van gehaktballen en 'die houden jullie nog tegoed'.