Bodem

Uitnodiging bijeenkomst Bewust Bodem Beheer Salland - 23 februari

Met 2021 als laatste jaar voor de boeg voor ons lopende project op het demoveld aan de Oerdijk in Schalkhaar, is de tijd aangebroken om terug te kijken op de voorgaande teeltjaren. Dit gaan we doen samen met Martijn van Vijfeijken.

Martijn is werkzaam bij het bedrijf Vitaland en is gespecialiseerd in bodemanalyse en bemesting volgens de Albrecht methode.

Aan de hand van de trends die al of niet zichtbaar zijn op het demoveld gaat hij in op:

  • Verbetering bodemkwaliteit en bemesting
  • De optimale balans van de bodemelementen
  • De invloed die elementen op elkaar hebben
  • Mineralenbezetting, de optimale Ca/Mg verhouding
  • Organische stof gehalte maar ook: de kwaliteit van de organische stof
  • Het bodemleven
  • De verschillen tussen de objecten/teelten
  • Verbeterde/verslechterde gewasopbrengsten

Dit alles in relatie tot de uitgevoerde bemestingen en bewerkingen/teeltwijzen.
Vervolgens bespreekt hij de adviezen hoe we komend jaar de bewerkingen/bemestingen op de verschillende teeltstroken het best kunnen uitvoeren.
In een online-bijeenkomst via zoom gaat Martijn bovenstaande onderwerpen graag met jou in gesprek. Ook zullen leden van de werkgroep Bewust Bodembeheer Salland beschikbaar zijn voor vragen.

De bijeenkomst vindt plaats op 23 februari van 20.00 uur tot 21.30 uur.

Meld je aan via deze link (https://www.ltonoord.nl/Bewustbodembeheersalland) je ontvangt dan meteen de inloggegevens voor de bijeenkomst.

Graag tot ziens!

Werkgroep Bewust Bodembeheer Salland
Bastiaan Flierman
John van den Berg