Boeren en tuinders pakken uit in de zomer

  • Salland

Vindt jij het ook belangrijk om het positieve verhaal van de agrarische sector te vertellen?

Geef je dan op voor het organiseren van een zomeractiviteit op jouw bedrijf. Dit hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn, burgers vinden het allemaal een geweldige beleving! Denk bijvoorbeeld aan een rondleiding door de stallen, picknick in het weiland of meelopen om de koeien uit het land te halen. 

Doe je mee?

Voor informatie en opgave zie: www.ltonoord.nl/boerenentuinderspakkenuitindezomer

Of neem contact op met Hedwig Haarman