Informatieavonden landbouwperspectief Salland

  • Salland
  • Overijssel

Landbouwcollectief Salland (LTO Salland, NMV, AJK, POV) organiseert informatieavonden om de boeren van Salland te informeren over het landbouwperspectief. Ook willen we graag van de leden horen of we met onze aanpak en het perspectief op de goede weg zitten.

Deze avonden vinden plaats op:

  • Dinsdag 6 september bij Boode - Brink 10 - 7437 AM Bathmen
  • Woensdag 7 september bij BIJRipperda - Rijksstraatweg 97 - 8121 ED Olst
  • Donderdag 8 september bij Brasserie Zwakenberg - Schoolstraat 11 - 8102 EL Raalte

Aanvang van de avonden 20.00 uur (inloop 19:45 uur). Om 22.00 uur willen we het officiële deel afsluiten en is er nog gelegenheid voor een korte nazit.

Aanmelden graag via www.ltonoord.nl/gebiedsavondensalland

Een korte toelichting op de avond en de achtergronden van het landbouwperspectief vind je hieronder:

Een eigen landbouwperspectief voor Salland

In februari/ maart van dit jaar zijn we een initiatief gestart om een eigen Landbouwperspectief op te stellen voor Salland. Een ambitieus project waarbij we als doel hebben te komen tot een eigen visie op het perspectief voor de landbouw in Salland. Voor dit project is er een Boerenraad samengesteld die als klankbord fungeert. De Boerenraad bestaat uit 15 Sallandse agrarische ondernemers uit alle sectoren. Met de Boerenraad hebben we enquêtes gehouden over diverse onderwerpen zoals de toekomst van de landbouw, de stikstofaanpak en de intensieve veehouderij. Inmiddels hebben we een perspectief opgesteld dat we in een gebiedsronde graag aan de Sallandse boeren willen voorleggen. Daarbij weten we dat het beleid in Den Haag nog volop in ontwikkeling is. Het landbouwperspectief zien we daarom als een tussenbalans hoe we het perspectief van de landbouw op dit moment zien, wetende dat er nog nieuw beleid van het Rijk wordt verwacht.

Informatieavonden

De agenda voor de avonden is als volgt:

  1. Opening om 20:00 uur
  2. Presentatie van het Landbouwperspectief door de projectleiders
  3. Bespreken van stellingen en vragen
  4. Mogelijkheid voor het stellen van vragen
  5. Afsluiting rond 22:00 uur

Voor het agendapunt 3 is het handig om een smartphone of ander device mee te nemen omdat we dit doen aan de hand van een digitale enquête (Mentimeter).

Op de informatieavonden willen we jullie graag kennis laten maken met het project en kunnen jullie ook je mening over het vervolg geven.

Aanmelding

Voor de informatieavond willen we jullie vragen je aan te melden via: www.ltonoord.nl/gebiedsavondensalland

Na aanmelding sturen we jullie een samenvatting van het landbouwperspectief, dit kun je alvast lezen als voorbereiding.

Mocht je nog vragen hebben over de avond dan kun je contact opnemen met de Michiel Sybesma, onafhankelijk landbouwadviseur (06-198 298 26/ michielsybesma@balkweg.nl).