Geen Ot en Sien-tijdperk meer

Een motie over het inperken van de bedrijfsgrootte in de gemeente Smallingerland was voor LTO Noord-afdeling Smallingerland de reden om een gesprek aan te gaan. ‘Met succes, want de motie wordt niet ingediend’, weet voorzitter Geert Veenstra.

Ruim twintig raadsleden van gemeente Smallingerland waren onlangs te gast op het melkveebedrijf van Richard en Willeke Koot. ‘De aanleiding van deze avond was een mogelijke motie over het inperken van de bedrijfsgrootte in onze gemeente’, legt Veenstra uit. ‘De raadsleden lieten weten niet achter schaalvergroting en megastallen te staan, omdat dit schadelijk zou zijn voor mens, milieu en dierenwelzijn.’

Volgens de afdelingsvoorzitter wordt steeds vaker op basis van emotie en berichtgeving in de media beleid gemaakt. ‘Veel mensen hebben geen reëel beeld van onze sector, mede door de huidige berichtgeving in de media. Dit heeft invloed op de wet- en regelgeving. Voor ons als boeren is het belangrijk dat we kunnen blijven investeren in bedrijfsontwikkeling en innovatie, vooral als wij met de tijd en de markt willen meegaan. Daar is ruimte voor nodig, maar met een motie zoals het inperken van de bedrijfsgrootte wordt deze ruimte de kop ingedrukt.’

Gesprek aangaan
Reden genoeg voor de afdelingsbestuurders om het gesprek aan te gaan met de gemeenteraadsleden. Tijdens de informatiebijeenkomst voor de raadsleden spraken ze over de agrarische sector, zowel landelijk als lokaal. ‘We zijn onder andere ingegaan op het individuele bedrijf, de werkzaamheden op een bedrijf, waarom bepaalde keuzes worden gemaakt, maar ook hoe belangrijk de sector is voor onze economie en wat wij allemaal al doen aan klimaat en duurzaamheid.’
Volgens Veenstra blijft het belangrijk dat agrarische ondernemers gemeenteraadsleden op deze manier een inkijkje geven in de sector. ‘Zij maken het beleid. We moeten hen blijven betrekken bij de sector en duidelijk maken dat ruimte voor ontwikkeling gewenst is. We kunnen nu eenmaal niet meer terug naar een Ot en Sien-tijdperk.’

Verrast
Dat de gemeenteraadsleden verrast waren, blijkt uit de reacties. ‘Vrijwel alle politieke partijen waren aanwezig: GroenLinks, CDA, PvdA, Smallingerlands Belang, SP, VVD, FNP, ChristenUnie en ELP. Enkele partijen zaten wat de motie betreft nog op de wip. Uiteindelijk besloten ze direct na deze bijeenkomst de motie niet in te dienen. ‘Een mooi resultaat’, stelt Veenstra. ‘We geven zeker een vervolg aan deze bijeenkomst. De raadsleden gaven als tip mee om dit zeker te doen.’

 

Bron: Nieuwe Oogst