Pacht nekt Texels landschap

De liberale pacht brengt het beheer van de Hoge Berg op Texel in gevaar. De korte looptijd en aanvullende eisen brengen de ondernemers die het gebied al jaren onderhouden in knel.

Met vermenging van functies kunnen in één klap meerderde doelen worden bereikt, daarvan is voorzitter Arnold Langeveld van LTO Noord Texel zich bewust. ‘Maar ze kunnen net zo goed meerdere doelen in de wielen rijden. Op de Hoge Berg gebeurt dit nu. We moeten cultuur en natuur daar scheiden.’

Het is Langeveld een doorn in het oog dat Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten bij het opstellen van de pachtcontracten met aanvullende eisen komen. ‘Zo mogen percelen op de Hoge Berg nog maar door een beperkt aantal schapen worden beweid. Daarnaast moeten pachters meer aan botanisch beheer doen, zonder dat daar overigens een vergoeding tegenover staat.’Onvoldoende zekerheid

Contracten met een looptijd van een jaar geven ondernemers onvoldoende zekerheid om in beheer te investeren, meent de afdelingsvoorzitter. ‘Zeker niet als zomaar aanvullende regels worden ingevoerd. Feitelijk houdt het in dat ze vanaf nu elk jaar aan het steggelen moeten over een vervolg. Dat is toch onwerkbaar?’

Als het voor de huidige pachters niet meer rendabel is om de landerijen te beheren, dreigt het gevaar dat straks collectief schapen worden ingeschaard. ‘Dat zou betekenen dat de ondernemers die al jaren in dat gebied wonen en werken, straks op een zijspoor worden gezet. Dat is extra wrang vanuit het oogpunt dat juist zij het cultuurhistorische landschap altijd in stand hebben gehouden.’Overleggroep

De problematiek van de liberale pacht blijft volgens Langeveld niet beperkt tot de Hoge Berg. Ook elders op het eiland zijn agrarische ondernemers in de slag met natuurbeherende organisaties om het beheer van percelen voort te zetten. In de overleggroep Landbouw Ondernemen en Natuurnetwerk Texel (LONT) geven ze elkaar de ruimte.

‘Dat is tenminste de intentie,’ stelt Langeveld. ‘Laat het niet bij woorden, maar zet het om in daden. De pacht is een concreet onderwerp om goede wil te tonen.’

Volgens woordvoerder Imke Boerma van Staatsbosbeheer hoeft daar niet aan te worden getwijfeld. ‘Wij gaan ook voor continuïteit. Het eerste pachtcontract is inmiddels getekend. Bij een ander zitten we in de laatste fase.’

Boerma benadrukt dat natuurorganisaties ook zijn gebonden aan de provinciale eisen aan het beheer. ‘We gaan al maximaal mee in het behoud van de cultuurhistorische waarden.’Bron: Nieuwe Oogst