Vleeskalveren stal

Soepeler norm in Dantumadiel

Om boeren die willen uitbreiden, tegemoet te komen, wil gemeente Dantumadiel de afstandsnormen in de geurverordening versoepelen.

Als de gemeenteraad daarmee instemt, wordt de minimale afstand tot bebouwing in het buitengebied teruggebracht van 50 naar 25 meter en in gebouwd gebied van 100 naar 50 meter.

Aanleiding is een procedure die omwonenden hadden aangespannen tegen de bouwplannen van een agrariër van Veenwoudsterwal voor een nieuwe stal. De rechter bepaalde dat de woningen daaromheen, op een afstand van 60 meter, niet in het buitengebied stonden, maar in bebouwd gebied. Gevolg was dat de vergunningaanvraag werd geschrapt. De boer gaat nog in beroep.

Om toch nog bedrijfsontwikkeling mogelijk te houden en andere boerenbedrijven niet nodeloos in de problemen te brengen, past de gemeente de verordening aan. Die wordt binnenkort in de gemeenteraad besproken. LTO Noord is positief over de oplossing die Dantumadiel nu kiest.