Melkvee

Ledenbijeenkomsten melkveehouderij

Locatie
De Hongerige Wolf, Stegeren
Tijd
19:45 - 22:00 uur

Herbezinning Mestbeleid
Afgelopen najaar beschreef minister Schouten hoe zij de herbezinning van het mestbeleid aan gaat pakken. De LTO vakgroep Melkveehouderij heeft dit bij uitstek als kans gezien om de verbinding te leggen met haar ideeën voor een toekomstbestendige sector.

Tijdens de themabijeenkomsten die plaatsvinden in maart en april verspreid over heel Nederland, wil de vakgroep deze ideeën graag aan u presenteren en daarbij een aantal dilemma’s met u delen en uw mening hierover horen. Dinsdagavond 2 april vindt deze avond plaats in de Hongerige Wolf in Stegeren!

Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen mee te geven aan de vakgroep, zodat zij die mee kunnen nemen in haar inzet op de herbezinning van het mestbeleid. Daarnaast is er tijd om andere actualiteiten aan de orde te stellen die in een uitgebreide rondvraag worden behandeld. 

Het officiële programma start om 20:00 uur en u bent vanaf 19:45 uur welkom bij De Hongerige Wolf in Stegeren. De bijeenkomst wordt afgesloten met een hapje en een drankje. 
Data en locaties zijn te vinden aan de achterzijde van deze uitnodiging. U bent op elke willekeurige bijeenkomst welkom ongeacht de regio waarin deze plaatsvindt. 

Wij hopen u tijdens een van de bijeenkomsten te mogen ontmoeten. Aanmelden wordt erg op prijs gesteld. Dit kan via https://www.ltonoord.nl/melkvee. Via deze link kunt u zich alleen aanmelden voor bijeenkomsten die plaatsvinden in het LTO Noord gebied. Hieronder valt ook de avond van 2 april in De Hongerige Wolf!

Bekijk hier het complete overzicht van de themabijeenkomsten in Nederland!


Met vriendelijke groet,

LTO Vakgroep Melkveehouderij,
Wil Meulenbroeks, Dirk Bruins, Inge van Schie-Rameijer, Herman Bakhuis, Wilco Brouwer de Koning, Henk Schoonvelde, Jos Verstraten