Bestuurdersnieuws oktober 2018

Woensdagavond 24 oktober kwam het LTO Vechtdal bestuur weer bij elkaar voor de bestuursvergadering. Ditmaal in “Oons Stekkie” te Ommerkanaal.

 • De ingekomen stukken worden benoemd en besproken en waar nodig doorgestuurd naar de desbetreffende personen
 • Helaas krijgen we nog veel foutmeldingen terug na het versturen van een mail naar onze leden. Dit heeft te maken met de vele nieuwe e-mailadressen n.a.v. de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied. Heeft u dus een nieuw e-mailadres onlangs in gebruik genomen? Mail dit adres dan naar info@vechtdal.ltonoord.nl!
 • Gerald Hemstede is namens het AJK aanwezig
 • De verschillende bijeenkomsten op de agenda worden besproken, waaronder de excursie naar Brussel op 21-11.
 • De huiskamerbijeenkomst zijn van start gegaan en worden de komende weken in de hele regio gehouden. Mail ter aankondiging is verstuurd, momenteel worden alle leden gebeld/persoonlijk uitgenodigd.
 • Aftreedrooster van het bestuur is besproken
 • De opgave voor de diverse trainingen van de LTO academie wordt even benadrukt
 • Verbinding/samenwerking met AJK wordt uitvoerig besproken en diverse mogelijkheden zijn genoemd
 • Henk geeft uitleg over de portefeuille geitenhouderij en het vergunningverbod in Overijssel
 • Vechtdal Boert Bewust is 27-9 gelanceerd en binnenkort volgt de tweede aansluiting
 • Diverse bijeenkomsten worden geevalueerd waaronder de inboeringsochtend en de inloopochtend met Maurits von Martels.
 • Idee voor een bustour wordt geopperd ivm VAb-beleid.
 • LTO Noord projecten worden besproken ivm betrokkenheid bij diverse lopende zaken

De volgende vergadering staat gepland op woensdagavond 28 november.

Mocht u nog vragen/opmerkingen/problemen hebben, die het LTO Vechtdal bestuur mee moet nemen in de bestuursvergadering? Laat het ons dan tijdig weten via info@vechtdal.ltonoord.nl.