Afdelingsbestuur 'In the picture'; Wilco & Hendrieëtte

Ruim een jaar na de samenvoeging van LTO Noord afdelingen Hardenberg, Dalfsen en Ommen tot LTO Noord afdeling Vechtdal, is er al veel werk verzet en behoorlijk wat bereikt.

Uiteraard zit het bestuur van LTO Noord, afdeling Vechtdal geen moment stil en is continue in beweging. Zo hebben begin dit jaar een aantal bestuursleden afscheid genomen en zijn er een aantal nieuwe bestuursleden bij gekomen. Aangezien het een 17-koppig bestuur is, lijkt het ons goed om ons allen eens wat uitgebreider aan onze leden voor te stellen. Zo weten jullie wie er voor jullie klaar staat en op komt binnen de sector! De komende weken zien jullie dus telkens één of twee van onze bestuurders per week voorbij komen. Deze week aan het woord; Wilco Kodden en  Hendrieëtte Bouma.

Ik ben Wilco Kodden en woon aan de Hoevenweg 12 in Dalfsen. Ik heb daar een melkveebedrijf met jerseys waarvan de melk sinds 1 januari naar Holland Jersey gaat. Ik woon samen met Marina,en run het bedrijf alleen. Binnen LTO Noord afdgeling Vechtdal houd ik me bezig met ruimtelijke ordening,het waterschap en de 340,377.
Mochten er mensen zijn die ergens mee zitten,schroom dan niet om ons aan de jas te trekken. Uiteindelijk zitten we er voor de leden en als jullie ons benaderen weten we beter wat er in het gebied leeft en waar we nog meer op moeten letten.

Mijn naam is Hendrieëtte Bouma,  ben 52 jaar en woon met mijn man Siem aan de Slotweg  in Bergentheim.  We hebben 3 kinderen die al weer (gedeeltelijk) op zichzelf wonen en ook hebben we 2 prachtige kleinkinderen.  We hebben een pluimveebedrijf met legkippen  en een handel in voerwortelen voor paarden. 

We wonen hier vanaf 1990 en is in de loop van de jaren met kleinere stappen uitgegroeid tot wat het nu is.  Ons pluimveebedrijf bestaat uit 20.000 scharrelkippen en iets meer dan 30.000 vrije uitloopkippen.  Scharrelkippen lopen los in de stal, en vrije uitloop hebben als extra dat ze ook naar buiten kunnen.  De voerwortelen van ons bedrijf gaan naar particulieren, maneges en winkels, we hebben dus een multifunctioneel bedrijf.  Een extra tak op het bedrijf kost veel tijd, hiervoor hadden we eerst hulp van familie, nu werkt onze zoon al weer volop mee in het bedrijf. 

Ik werd een aantal jaren geleden gevraagd voor het bestuur van LTO Noord afdelinge Hardenberg voor de portefeuille pluimveehouderij,  ik heb toen ja gezegd, maar wist niet veel van wat LTO eigenlijk deed.  Nu we een aantal jaren verder zijn, kan ik wel zeggen dat LTO heel veel doet, je ziet het alleen niet altijd, maar achter de schermen gebeurt veel.  We proberen als afdeling ook steeds meer te laten zien, wat LTO doet.

Mijn taken binnen LTO Noord afdeling Vechtdal zijn wel veranderd in de loop van de tijd, de pluimveeportefeuille heb ik nog steeds, maar overleggen daarover gebeuren vooral door de landelijke vakgroep. Wij zijn de ogen en de oren van de vakgroep, zeg maar. Verder maak ik de notulen van de vergaderingen. Ook vind ik het belangrijk dat LTO binding houdt met haar leden, ik hou me dan ook bezig met ledenbinding en werving en de organisatie van de huiskamerbijeenkomsten.  Ook de Vechtdalvrouwenavonden help ik organiseren, vrouwen moeten niet vergeten worden bij een organisatie die opkomt voor alle leden, denk ik.  Verder vind ik de binding van boeren met de burgers belangrijk, we moeten ons niet laten “onderdrukken” door groepen als “wakker dier” enzo, we mogen best laten zien dat we trots zijn op onze sectoren en dat ook laten zien.  Gelukkig gebeurt dat steeds meer, via social media, maar ook door “Boert Bewust”, waar ik ook meehelp om dat op poten te zetten in het Vechtdal.