Koeien in stal

Afdelingsbestuur 'In the picture': Herman en Remco

Bijna twee jaar na de samenvoeging van LTO Noord afdelingen Hardenberg, Dalfsen en Ommen tot LTO Noord afdeling Vechtdal, is er al veel werk verzet en behoorlijk wat bereikt.

Uiteraard zit het bestuur van LTO Noord, afdeling Vechtdal geen moment stil en is continue in beweging. Zo hebben begin dit jaar een aantal bestuursleden afscheid genomen en zijn er een aantal nieuwe bestuursleden bij gekomen. Aangezien het een 17-koppig bestuur is, lijkt het ons goed om ons allen eens wat uitgebreider aan onze leden voor te stellen. Zo weten jullie wie er voor jullie klaar staat en op komt binnen de sector! De komende weken zien jullie dus telkens één of twee van onze bestuurders per week voorbij komen. Deze week aan het woord; Herman van Dijk en Remco de Vos.

Hallo,

Mijn naam is Herman van Dijk, 48 jaar, getrouwd met Hermy en trotse vader van twee dochters van 19 en 23 jaar oud. Wij wonen aan het Ommerkanaal Oost in de gemeente Ommen. Hier werk ik in een maatschap met de familie Petter op een melkveehouderijbedrijf.

Voor de fusie van LTO Vechtdal was ik al een aantal jaren bestuurslid van de voormalige afdeling Ommen. In het huidige bestuur ben ik de secretaris van de club. Het is duidelijk te merken dat zo’n fusie vele voordelen met zich mee brengt. Alles wordt op een hoger plan getild. Alle portefeuilles hebben dubbele bemanning, er vinden jaarlijks functioneringsgesprekken plaats, jaarlijks worden cursussen gevolgd, e.d. Er is een visie geschreven waaraan wij ons als bestuur continue kunnen toetsen. Er zijn immers vele dingen die gedaan kunnen worden, maar ook daar moeten wij keuzes in maken, waarbij een visie helpt. Dit moet een visie zijn die door leden gedragen wordt, want uiteindelijk zijn we wel een vereniging van leden. Er zullen altijd individuele belangen zijn die niet stroken met het collectieve belang, maar wij willen altijd uitleg geven, op welk niveau dan ook, waarom men tot zulke keuzes is gekomen. 

We zijn een belangenorganisatie, we proberen er met de beleidsmakers dan ook het beste uit te halen voor u als lid, maar verwacht niet dat wij eisen kunnen stellen die altijd één op één worden overgenomen.  Het is een politiek speelveld dat verschillende kanten op beweegt, hiervoor zijn beleidsmakers heel gevoelig. Iedereen heeft wel een mening die soms gewoon voor waar worden aangenomen als ze gepubliceerd zijn. Door niet te veel op emotie te koersen, maar juist op de feiten, proberen we ze  dat bij te brengen. Eerlijk is eerlijk, ook wij zijn er gevoelig voor; wij zijn gelukkig ook maar mensen. Toch hoop ik dat wanneer er zaken zijn waar u mee zit, u ons als team weet te vinden.  

Vriendelijke groeten,
Herman van Dijk

Hallo,

Na al anderhalf jaar bestuurslid te zijn van LTO Noord Afdeling Vechtdal, wordt het tijd dat ik mezelf eens voorstel.
Ik ben Remco de Vos. Geboren in 1985, wat maakt dat ik alweer 33 jaar ben. Gestudeerd aan de  agrarische hogeschool te Dronten en nu alweer 8 jaar in maatschap en dus “echt” boer. 

Ik mag mij een onderdeel noemen van een echt familiebedrijf. Samen met mijn ouders (Bram en Jenny ) runnen wij een melkveehouderij en een mini-camping. Mijn zus en zwager ( Joan en Marcel Schippers ) hebben op onze boerderij, een zorgboerderij met dagopvang voor jongeren die een zorgvraag hebben. Daarnaast is mijn vrouw Regina druk met een maïsdoolhof en de “Boer’n Xpeditie” En dit alles onder de noemer “Op ons boerenerf”.  
Twee jaar geleden werd ik gevraagd of ik een keer zou willen meedraaien in het LTO Noord Afdeling Vechtdal bestuur. Een lastige vraag, omdat mijn ouders altijd al wel lid waren maar ik nog niet wist wat LTO voor ons als sector deed. En omdat ik vrij nieuwsgierig ben aangelegd, heb ik hier mee in gestemd. De enthousiaste club, de interessante onderwerpen, het mee kunnen denken over allerlei, soms lastige, vraagstukken heeft mij doen besluiten ‘ja’  te zeggen op de vraag of ik LTO Noord Afdeling Vechtdal bestuurder wilden worden.

Nu anderhalf jaar later heb ik de portefeuille Melkveehouderij onder mijn hoede. Een super interessante  portefeuille waarin de laatste 1,5 jaar veel te doen is geweest. Daarnaast probeer ik mijn kennis en mening in te brengen bij de overige onderwerpen die we in onze vergaderingen bespreken.

Als u vragen heeft over de melkveehouderij of andere onderwerpen waarbij u geholpen zou willen worden, kunt u mij altijd persoonlijk benaderen, bellen of mailen. En ik zal u dan proberen antwoord te geven of u in contact brengen met iemand die het antwoord mogelijk wel heeft. 

Groeten,
Remco de Vos