Bestuurdersnieuws november 2018

Woensdagavond 28 november kwam het LTO Vechtdal bestuur weer bij elkaar voor de bestuursvergadering. Ditmaal in “Oons Stekkie” te Ommerkanaal.

 • De ingekomen stukken worden benoemd en besproken en waar nodig doorgestuurd naar de desbetreffende personen
 • Heeft u dus een nieuw e-mailadres onlangs in gebruik genomen? Mail dit adres dan naar info@vechtdal.ltonoord.nl!
 • Gerald Hemstede is namens het AJK aanwezig
 • Visie van LTO Noord, afdeling Vechtdal is onlangs gepresenteerd bij de Gemeente Dalfsen.
 • Er is gesproken over een kerstwens richting de leden
 • Data van de nieuwjaarsrecepties van de drie gemeenten worden gedeeld. LTO Noord, afdeling Vechtdal zal hierbij aanwezig zijn.
 • De toekomst van het Overijssels landschap 2050 wordt genoemd. Gerrie en LTO Noord, regio Oost duiken hierin
 • Afvaardiging van het bestuur naar de portefeuillehoudersbijeenkomst van de melkveehouderij wordt vastgelegd
 • Er komt een verkiezingsdebatavond voor de provinciale verkiezingen op 6 maart
 • Voorzitter Gerrie Kleene start begin 2019 met de functioneringsgesprekken bij de bestuursleden thuis
 • Henk van Roekel is aanwezig bij bijeenkomst op het provinciehuis, hier wordt de verordening over de geitenstop behandeld.
 • LTO Noord, afdeling Vechtdal jaarvergadering in op 5 februari
 • Het AJK Ommen/Dalfsen heeft intussen 36 leden en is volop in beweging! Ze zijn ook actief op social media (Facebook en Instagram)
 • Vechtdal Boert Bewust heeft onlangs een vervolgbijeenkomst gehouden om samen met de deelnemers en geïnteresseerden de jaarplanning voor 2019 op te stellen. Halverwege januari wordt alweer het derde Vechtdal Boert Bewust bord geplaatst
 • Op 18 januari is de bustour voor Hardenbergse raadsleden

De volgende vergadering staat gepland op woensdagavond 16 januari.
Mocht u nog vragen/opmerkingen/problemen hebben, die het LTO Vechtdal bestuur mee moet nemen in de bestuursvergadering? Laat het ons dan tijdig weten via info@vechtdal.ltonoord.nl.