Wat hield het bestuur in 2018 bezig?!

U heeft het al even kunnen lezen toen u de uitnodiging voor onze jaarvergadering in de brievenbus kreeg, maar wij als bestuur van LTO Noord, afdeling Vechtdal hebben in 2018 zeker niet stil gezeten.

Hieronder vindt een greep uit de onderwerpen die ons afgelopen jaar heeft bezig gehouden als bestuur;

  Huiskamerbijeenkomsten organiseren
  Ledenwerving
  Inspraak in gemeenteraadsvergaderingen
  Overleg geweest met B&W ‘s.
  Jaarlijkse fietstochten.
  Vrouwenavond georganiseerd 
  Ontwikkelingen rondom Engbertsdijkvenen 
  Omgevingsvisie Overijssel.
  Aanleggen akkerranden.
  Mestverwerking
  het platform voor Stil Leed op het Platteland “Boer&Toekomst”verder uitgerold.
  Communicatie naar leden onder aandacht brengen van onze Website
  Contact met Stichting Vitaal Platteland, Ondernemershuis Hardenberg, Waterschappen, enz.
  Faunabeheer en landbouwverkeer 
  Portefeuillehouderbijeenkomsten
  Bijscholingen en teambuildingsavond
  Politieke avond georganiseerd voor de verkiezigen
  Met LTO Stand op open dagen bij bedrijven
  Deelname Vechtdaldag
  Zomeravondexcursie bij Oegema Treansport.
  Vechtdal Boert Bewust
  Gebiedsprocessen en N2000 bijeenkomsten
  Ontwikkelingen Ruimte voor de Vecht
  Deelname gebiedsprocessen Vecht, Vecht en Beneden Regge