Bijeenkomst over belang van bodemleven op het bedrijf en het perceel

Om melkveehouders te inspireren aan de slag te gaan met de bodem- en waterkwaliteit op hun eigen perceel houdt LTO Noord afdeling Vechtdal een bijeenkomst.

Deze vindt plaats op dinsdag 5 maart in De Hongerige Wolf in Stegeren. Bodemexpert Theo Muller geeft een presentatie over het belang van bodemleven. Water- en bodemresultaten van vijf melkveebedrijven uit het Vechtdal zullen aan de hand van de BedrijfsWaterWijzer gepresenteerd worden.

Agrariërs staan voor diverse uitdagingen wat betreft bodem- en waterkwaliteit. De droogte van afgelopen jaar heeft zijn sporen nagelaten binnen de bedrijfsvoering. Het verbeteren van het bodemleven is daardoor nog belangrijker. Theo Muller van fouragebedrijf Mulder Agro zal de aanwezige agrariërs meenemen in zijn visie en aanpak. Hij gaat in op vragen als ‘Hoe worden meststoffen in de wortels opgenomen?’, ‘Hoe houdt je water beter vast in de bodem?’ en ‘Wat zijn effecten op de ruwvoerproductie?’.

Naast de bodem en het bodemleven, speelt ook waterkwaliteit- en kwantiteit een belangrijke rol bij een goede opbrengst. Het digitale instrument BedrijfsWaterWijzer dat nu ontwikkeld wordt laat zien hoe een melkveebedrijf scoort op diverse water- en bodemthema’s. Ook op perceelsniveau. Met die resultaten kan gericht aan verbeteringen gewerkt worden. Bas Bassa en Tjeerd Hoekstra van Projecten LTO Noord tonen de resultaten van vijf bedrijven uit het Vechtdal die al proef gedraaid hebben met de BedrijfsWaterWijzer.

De bijeenkomst ‘En dat perceel dan?’ door Projecten LTO Noord en LTO Noord afdeling Vechtdal vindt plaats in De Hongerige Wolf aan de Coevorderweg 27B in Stegeren. Aanvang 20.00 uur.