Aardappelen

Bestuurders Roland en Bert in the picture

Ruim twee jaar na de samenvoeging van LTO Noord afdelingen Hardenberg, Dalfsen en Ommen tot LTO Noord afdeling Vechtdal, is er al veel werk verzet en behoorlijk wat bereikt.
Uiteraard zit het bestuur van LTO Noord, afdeling Vechtdal geen moment stil en is continue in beweging. Zo hebben begin dit jaar twee bestuursleden afscheid genomen en is er een nieuw bestuurslid bij gekomen. Aangezien het groot bestuur is, lijkt het ons goed om ons allen eens wat uitgebreider aan onze leden voor te stellen. Zo weten jullie wie er voor jullie klaar staat en op komt binnen de sector! Deze week aan het woord; Roland Velema en Bert van der Vegt.

Hallo,

Mijn naam is Roland Velema en ben akkerbouwer in De Krim, in het noordoosten van het werkgebied van de afdeling Vechtdal.  Belangrijkste teelten zijn zetmeelaardappelen en suikerbieten. Daarnaast ook mais en akkerranden. Ik zit in het bestuur van LTO Noord afdeling Vechtdal sinds de oprichting, twee jaar geleden.

Het zal weinig verbazingwekkend zijn dat vooral onderwerpen rond en in het verlengde van de akkerbouw mijn belangstelling hebben. Vandaar dat ik akkerbouw in mijn portefeuille heb. In die hoedanigheid is er ook regelmatig overleg met de sectie Oost van de vakgroep akkerbouw. Hierin komen onderwerpen rond teeltechniek, beleid en regelgeving aan de orde. Daarnaast heb ik waterschappen in mijn portefeuille. 

Verder zit ik ook met veel plezier in het bestuur van Stichting Vitaal Platteland (SVP) Hardenberg en daardoor ook in het bestuur van Collectief Midden Overijssel (CMO).  Het CMO houdt zich bezig met agrarisch natuurbeheer. De primaire taak van collectieven (3 in Overijssel, 40 in Nederland) is de uitbetaling van de beheergelden aan de deelnemers met een beheerovereenkomst in het kader van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). 

Voor vragen en onduidelijkheden op het gebied van akkerbouw en waterschappen kunt u gerust contact met mij opnemen. Maar nog liever zou ik zien dat er ideeën aangedragen worden, die problemen en onduidelijkheden in de toekomst helpen voorkomen. 

Groeten Roland VelemaHallo,

Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Bert van der Vegt, 31 jaar en ben woonachtig in het mooie Dalfsen.
Samen met mijn vrouw Jiska en onze zoon Bram (1/2 jaar) wonen en werken we op zorgboerderij De Ruimte Dalfsen.
Dit is een echt gezinsbedrijf. Het bedrijf is van mijn ouders en mij, maar gelukkig hoeven we het werk niet alleen te doen.
Ook naaste familie woont en werkt op hetzelfde erf. Dat is best bijzonder, gekscherend wordt ook wel eens gezegd dat we ons eigen dorp hebben.
De zorgboerderij bestaat uit een vleesvarkenstak met gespeende biggen die gehouden worden volgens de eisen van KDV. 
En een zorgtak die voornamelijk gespecialiseerd is in jongeren met een zorgvraag in het autistische spectrum.                 
Daarnaast verkopen we ook onze eigen producten zoals varkensvlees onder de naam De Krul en haardhout dat door de zorgdeelnemers is gekloofd.

In 2015 hebben we afscheid genomen van onze 300 zeugen, de vrijkomende gebouwen hebben we omgebouwd en geschikt gemaakt voor de zorg.
In 2004 zijn we al begonnen met de zorgactiviteiten, inmiddels hebben we dat uitgebouw naar:
- 15 logeerplekken voor jongeren in het weekend
- Woongroep voor 5 tieners in een gezinsachtige setting
- 5 zelfstandige woonplekken voor jongvolwassenen
- Individuele begeleiding aan de deelnemers
Al deze activiteiten kunnen we natuurlijk niet zonder onze groep enthousiaste begeleiders met een groot hart voor de jongeren.

Ik vind het mooi om te zien hoe mensen mee genieten van het leven op de boerderij.
De vele activiteiten die er zijn, het ritme op de boerderij, het samen doen en natuurlijk de gezonde buitenlucht.

Daarom heb ik ook gekozen voor de portefeuille multifunctionele landbouw. 
In een sector waar kostprijs en grootschaligheid steeds meer de boventoon voeren is er ook een ander spoor.
Een spoor weggelegd voor de gezinsbedrijven die ook meerwaarde willen toevoegen in het maatschappelijke vlak.
Dat kan zijn als zorgboer, maar net zo goed; educatie, camping of het visitekaartje voor de Nederlandse landbouw. Het is zeer divers.
Via LTO Vechtdal hoop ik daar zo een bijdrage aan te kunnen leveren.

Graag kom ik met u in contact om onze passie en ideeën te delen!
Groeten 
Bert van der Vegt