VKO zet in op plantaardige studiegroep

LTO Noord-afdeling Vechtdal en de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Rondom Reest & Vecht zetten in op de komst van een ‘plantaardige’ studiegroep in het kader van Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO). In de studiegroep werken akkerbouwers, en telers van groenten, bollen, vaste planten, bomen en heesters aan het verbeteren van de vruchtbaarheid van hun bodem.

Het doel van de studiegroep is een bijdrage leveren aan het toekomstbestendig maken het eigen bedrijf, voor wat betreft de vruchtbaarheid van de bodem en de efficiëntie van het mineralengebruik. Onderwerpen waar de studiegroep zich mee bezig kan gaan houden zijn onder andere: bodemleven, organische stofvoorziening, waterbergend vermogen, beworteling en bemesting in balans.

VKO wil de deelnemers inspireren en faciliteren om efficiënter met de mineralen op hun bedrijf om te gaan. 'Er is vanuit VKO iemand beschikbaar voor de organisatie en verslaglegging', zegt Roland Velema, bestuurslid bij LTO Noord-afdeling Vechtdal. 'Het idee is dat de studiegroep vier keer per jaar bij elkaar komt op het bedrijf van een deelnemer. Per bijeenkomst kan er deskundige worden uitgenodigd. Verder kunnen we als studiegroep kennis opdoen aan de hand van reeds bestaande demovelden binnen VKO. Deze zijn gericht op de teelt van voedergewassen. Vanaf 2020 lijkt het mogelijk om een eigen demoveld aan te leggen. De beoogde grootte van de studiegroep is 12 personen.
Voorwaarde voor deelname is dat het bedrijf van de deelnemer (of een aantal percelen daarvan) is gelegen in de provincie Overijssel. De kosten voor deelname bedragen 150 euro per jaar.

Als je belangstelling hebt om mee te doen kun je je aanmelden bij:

Karel Kuizenga (VvB Rondom Reest & Vecht): karelkuizenga@hotmail.com
Roland Velema (LTO Noord afdeling Vechtdal): rolandvelema@gmail.com

Op www.vruchtbarekringloopoverijssel.nl vind je meer informatie.