Bestuurdersnieuws april 2019

Woensdagavond 10 april kwam het LTO Vechtdal bestuur weer bij elkaar voor de bestuursvergadering. Ditmaal in “Oons Stekkie” te Ommerkanaal

  • De ingekomen stukken worden benoemd en besproken en waar nodig doorgestuurd naar de desbetreffende personen of zijn vermeld op de website/mail/social media
  • Heeft u dus een nieuw e-mailadres onlangs in gebruik genomen? Mail dit adres dan naar info@vechtdal.ltonoord.nl!
  • De vakgroep heeft gereageerd op de commotie rond de kalversterfte
  • De zomeravondexcursie is op 25 juni bij Foreco in Dalfsen
  • De energiebesparingsplicht komt ter sprake. Er wordt samen met het ondernemershuis Vechtdalbijeenkomsten georganiseerd bij agrariërs om dit onder de aandacht te brengen.
  • Verkiezingsdebat wordt geëvalueerd
  • Waterpeil van de Vecht wordt besproken en de uitzending van Zembla die voor oproer rondom de bollensector zorgt komt ter sprake. Vooraf en tijdens heeft o.a. LTO en de vele bloembollentelers zoveel mogelijk positieve berichten geplaatst als tegenhanger van het eenzijdige, negatieve verhaal van Zembla.
  • LTO Vechtdal houdt zich bezig met de aanleg van een fietspad vanuit Drenthe. De gemeente Hardenberg werk niet/slecht mee en PBB pakt dit op.
  • 10 mei is er een bustour voor raadsleden en andere bestuurders van Ommen en Dalfsen.
  • De inloopochtend van LTO Vechtdal en Maurits Von Martels is mooi verlopen en wat vragen en opmerkingen die naar voren kwamen die ochtend.

De volgende vergadering staat gepland op woensdagavond 22 mei.

Mocht u nog vragen/opmerkingen/problemen hebben, die het LTO Vechtdal bestuur mee moet nemen in de bestuursvergadering? Laat het ons dan tijdig weten via info@vechtdal.ltonoord.nl.