Agrarisch Natuurbeheer

Cursussen pachters natuurterrein

Pachters van natuurterrein krijgen te maken met eisen voor het volgen van cursussen. Hieronder vindt u het aanbod voor de cursussen die oa voor SBB verplicht worden gesteld.
Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn, probeert Ommer Marke hier in het Vechtdal een cursus te organiseren.

Folder

Mededeling cursus