Bestuurdersnieuws mei 2019

Woensdagavond 22 mei kwam het LTO Vechtdal bestuur weer bij elkaar voor de bestuursvergadering. Ditmaal bij Wim van der Heide te Ommen.

  • De ingekomen stukken worden benoemd en besproken en waar nodig doorgestuurd naar de desbetreffende personen of zijn vermeld op de website/mail/social media
  • Heeft u dus een nieuw e-mailadres onlangs in gebruik genomen? Mail dit adres dan naar info@vechtdal.ltonoord.nl!
  • Gemeente Hardenberg heeft een nieuw voorstel gemaakt van de rood-voor-rood regeling, deze is besproken met oa ons bestuur
  • Over de dierenactivistenactie in Boxtel heeft Gerrie contact gehad met regio Oost, en hieruit voortgekomen ook contact met de 3 burgemeesters.Op 22 mei is een gesprek geweest met burgemeester P. snijders en politie. Hierin is besproken om een avond voor boeren te houden met uitleg over hoe de politie handelt in zo’n geval, maar ook over criminaliteit op het platteland in het algemeen (drugsproductie in stallen enz.)en over een keurmerk voor (agrarische) bedrijven op het gebied van veiligheid.
  • Er worden op 17/18/19 juni 3 avonden georganiseerd over de energiebesparingsplicht
  • Het AJK Ommen –Dalfsen heeft het afgelopen jaar meer leden gekregen, ook de afd. Hardenberg loopt goed
  • Zembla-uitzending over de bollenteelt; het was positief dat er door de sector van tevoren al veel aandacht aan was geschonken, ze kregen zo niet zoveel ophef meer als waar ze op gehoopt hadden bij Zembla.
  • Boer en Toekomst: ze bereiken steeds meer, worden ook bekender en professioneler. Er is een facebookpagina gemaakt en 12 juli wordt een convenant ondertekend.
  • Bustour raadsleden Ommen/Dalfsen was zeer positief. Bert v/d Vegt had een goed verhaal over de varkenshouderij en de zorgtak. Iedereen vindt het zinvol dat dit jaarlijks georganiseerd wordt.

 

De volgende vergadering staat gepland op woensdagavond 3 juli.

Mocht u nog vragen/opmerkingen/problemen hebben, die het LTO Vechtdal bestuur mee moet nemen in de bestuursvergadering? Laat het ons dan tijdig weten via info@vechtdal.ltonoord.nl.