Zonnepanelen op het dak - aanleg - zonneenergie

Zomeravondsessies 'Energieneutrale melkveebedrijven in het Vechtdal'

Het Ondernemershuis voor het Vechtdal en LTO Noord, afdeling Vechtdal organiseren maandag 17 t/m woensdag 19 juni zomeravondsessies met als thema 'Energieneutrale melkveebedrijven in het Vechtdal'

Bedrijven die meer dan 50.000 kWh/jaar aan elektriciteit verbruiken, zijnverplicht om vóór 1 juli 2019 bij RVO aan te geven welke energiebesparendemaatregelen al genomen zijn (Informatieplicht Energiebesparing).
Belangrijk dus, om te weten welke rendabele mogelijkheden er nu al zijn,om op een melkveebedrijf energie te besparen of zelf op te wekken.
Daarvoor organiseert het Ondernemershuis voor het Vechtdal samen metLTO Noord, afdeling Vechtdal, drie GRATIS informatieavonden bij
melkveehouders die ieder op hun eigen manier energieneutraal of zelfsenergieleverend zijn geworden.

Iedere bijeenkomst begint om 19.45 uur en eindigt om ca. 22.00 uur. LTO-leden worden uitgenodigd om een niet-LTO-lid mee te nemen als introducé.
De ondernemers zelf en verschillende specialisten geven toelichting op de technische en economische vragen rond energiebesparing en -opwekking
door bijvoorbeeld zonnepanelen, heatpipes, biogas of kleine windmolens. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de informatieplicht en vergunningen.

Bekijk hier de uitnodiging inclusief locaties

Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht!
Aanmelden